Global satsning för att minska IED-hotet och rädda liv!

Rapport från forumet International Counter IED Leaders i Canberra, Australien

Antalet dödsoffer orsakade av improviserat tillverkade bomber (IED) världen över ökar med en skrämmande hastighet. Ronnie Nilsson, chef på Swedec och Lars Samuelsson, som arbetar med C-IED på Högkvarteret, deltog 2-4 september i forumet International Counter IED Leaders i Canberra, Australien.

Bilden visar varumärket för konferensen i Canberra, Australien.
Symbol och rubrik för konferensen som hölls i Canberra, Australien. Foto: Ronnie Nilsson/Försvarsmakten
På bilden föredragare vid konferensen i Canberra, Australien.
Målet med projektet är att utveckla ett globalt strategiskt samarbete för att minska hotet från IED-attacker i världen. Foto: Ronnie Nilsson/Försvarsmakten
På bilden Ronnie Nilsson från Swedec och Lars Samuelsson från insatsstaben J3 var Sveriges representanter vid konferensen.
Ronnie Nilsson från Swedec och Lars Samuelsson från insatsstaben J3 var Sveriges representanter vid konferensen. Foto: Försvarsmakten

Träffen var ett första steg i ett treårigt projekt i att utveckla ett globalt strategiskt samarbete för att minska hotet från IED och rädda liv! 300 delegater från 70 länder och flera organisationer deltog. Interpol, Australiens försvarsdepartement och Australiens federala polismyndighet var initiativtagare och värdar för mötet.

Förändrad hotbild

Det förändrade hotet av IED-attacker har bland annat påverkat FN:s möjligheter att genomföra fredssatsningar, upprätthålla försörjningslinjer och utföra humanitära insatser. Länder och människor, både civila och militärer, påverkas av de aktörer som utnyttjar IED:er för sina ändamål. Terrorister, radikala grupper och kriminella bryr sig inte om gränser, lagrum eller regelverk så det krävs en global samling och gemensam strategi för att möta dagens och morgondagens hot.

Global allians

Vid konferensen presenterade länderna och organisationerna sina åtgärder hittills inom området och frågeställningarna handlade om möjligheten att skapa en global allians, komma överens om en gemensam strategi och ett gemensamt lexikon?

I nuläget består den globala strategin av fyra prioriterade områden; kontroll/reglering av komponenter, kapacitetsbyggnad, medvetandegöra allmänheten och informationsdelning. Dessa fyra prioriterade områdena kommer att hanteras i olika arbetsgrupper. Under konferensen framfördes även önskemål om att FN skulle ta en större roll i strategiarbetet. Interpol åtog sig att arrangera nästa års internationella forum.

Sveriges roll

– Deltar Sverige aktivt i arbetet för International Counter IED Leaders Forum kan vi bidra till att göra världen lite säkrare, påpekar Ronnie Nilsson.

Sverige arbetar med fredsarbetet i världen, bland annat via Försvarsmakten och Swedec - Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, som har stor kompetens och erfarenhet av IED-hotet. Genom samordning av resurser över myndighetsgränserna i Sverige ökar verkningsgraden av landets gemensamma resurser och det ger oss ökad professionalitet, som i sin tur ger mervärde för våra internationella samarbetspartners fortsätter Ronnie Nilsson.

– Sverige bör ta fram en nationell strategi, utse en nationell huvudman och analysera vilka aktörer som bör vara med, och avslutar med frågan:
– Kan vi välja en annan väg?