Från Arvidsjaur till Gotland

- arméns jägarbataljon övar på den strategiskt viktiga ön

Sverige är under attack. På Gotland har fienden har tagit Visby flygplats och även landsatt trupper på ön. Tack vare goda underrättelser finns redan en jägarskvadron från Arméns jägarbataljon på plats och övervakar och rapporterar det som sker, beredda nedkämpa högvärdiga mål på order. Det är scenariot i jägarbataljonens krigsförbandsövning som nu pågår på Gotland.
–En jättebra övning där vi verkligen får chans att öva skvadron och skvadronssystemet. Något vi inte har gjort på flera år, säger överstelöjtnant Teddy Larsson, chef för jägarbataljonen.

Ser du vaktposten? Väl dold skyddar han vägen in till gruppens förläggning. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Natti natti. Efter ett tufft pass gäller det att ta tillvara på varje chans till vila i förläggningen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Hemvärnet jagar jägarna. Drygt 35 man ur Gotlandsbataljonen, med flera hundpatruller, jagade jägarna på Tofta skjutfält med varierande resultat. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Oscar Pagmert, plutonschef 13:e jägarpluton pekar ut "infartsposten" för överste Mikael Frisell, chef för Norrbottens regemente och överstelöjtnant Teddy Larsson, chef för Arméns jägarbataljon. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Post bakåt håller utkik i den gotländska skogen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Löjtnant Victor. Glad jägare i den gotländska terrängen. Foto: Jesper Sunström/Försvarsmakten

Efter de senaste två årens oroande utveckling i närområdet har Försvarsmaktens fokus flyttats allt mer, från internationella insatser, till det nationella försvaret. Och där är Gotland en strategiskt viktig plats. Att jägarbataljonens krigsförbandsövning nu genomförs just på Gotland är ingen slump.
–Det finns ju självklart en tanke med att lägga övningen här då det ger en tydlig signaleffekt till omvärlden. Sen är det dessutom nyttigt för jägarbataljonen att öva i ny okänd terräng och jag är övertygad om att de kommer att få med sig en hel del nya erfarenheter i bagaget, säger överste Mikael Frisell, regementschef på Norrbottens regemente, på plats på Tofta skjutfält.

–Vi är ett lätt förband som ska kunna verka över hela riket. Det här är en ny miljö för oss och de utmaningar vi nu stöter på ger oss erfarenheter som gör oss ännu bredare operativt sett och det är väldigt värdefullt, säger Teddy Larsson.

Fristående övning

Trots att både Arméövning 2015 och Flygvapenövning 2015 pågår samtidigt är jägarbataljonens krigsförbandsövning fristående enligt biträdande övningsledare, major Björn Eliasson.
–Vissa moment i övningarna har en koppling men i det stora hela är det helt skilda övningar.

Nya utmaningar

De sjukdomsspridande fästingarna är en av de nya utmaningarna soldaterna ställts inför. Fästingen som lyser med sin frånvaro hemma i Arvidsjaur finns överallt på Gotland.
–Det gäller att ta bort dem hela tiden då de inte överför sjukdomar den första tiden. En av soldaterna hade sammanlagt haft 28 stycken som bitit sig fast. I fält och i dold förläggning kan det vara svårt att hela tiden hålla koll och när du väl har fått bort ett par stycken kryper du ut i gräset igen och så kommer det nya, säger Linus Värdling, en av de förbandsinstruktörer som följer jägarna ute i terrängen.

Vädret har däremot inte direkt bjudit på någon utmaning för jägarna. Under hela första veckan lyste solen i stort sett oavbrutet.
–Fint väder är väl trevligt men dock inte helt optimalt ur utbildningssynpunkt. Det får gärna vara både toppen- och bottenväder så att de ute på fältet får känna på och dra lärdom av vädrets makter, säger Björn Eliasson.

Nöjda chefer

Både överste Mikael Frisell och överstelöjtnant Teddy Larsson är mycket nöjda med övningen. Mikael Frisell har dagarna innan gotlandsbesöket även besökt de enheter ur regementet som deltar i Arméövning 2015 i området runt Vättern.
–På samtliga platser har jag mött professionella, positiva soldater och officerare som gör ett otroligt bra jobb i alla lägen. Jag är väldigt nöjd, säger Mikael Frisell.

Även Teddy Larsson är mycket nöjd med övningen.
–Det har dragits nya erfarenheter i parti och minut. Vi har haft ett bra förberedande skede och ett bra genomförandeskede. I slutskedet har vi även haft möjlighet att rätta till brister samt stärka det som är bra. Ur det perspektivet skulle jag vilja säga att övningen är en succé.

Givande samarbete med Hemvärnet

Teddy Larsson lyfter även fram Hemvärnets betydelse för en lyckad övning.
–Vi har haft ett fantastiskt bra samarbete. Hade det inte varit för Hemvärnet hade övningen inte kommit upp i samma nivå, det är helt klart. Den här frivilliga hemvärnspersonalen ur Gotlandsbataljonen visar en fantastisk anda och moral och ställer upp på sin fritid. Det är en viktig övning även för dem, genom att stötta oss får de också chans att göra sig själva bättre.