Förberedelserna igång inför Mali

Halvvägs in i insatsutbildningen är nästa svenska malistyrka, Mali 03, i färd med att genomföra förbandsgemensam utbildning på Livgardet i Kungsängen. Förbandet har sedan början av augusti utbildats och tränats i olika moment, med syftet att vara så väl förberett som möjligt inför rotation. Såväl uppgifter som insatsmiljö ställer höga krav på förbandets personal.
− Både jag själv och mina kollegor hyser stor tillförsikt gentemot den uppgift som vi kommer att ta oss an i missionsområdet, säger Markus Höök, chef för förbandet.

Markus Höök, chef för Mali 03. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten

För huvuddelen av personalen började förberedelserna i början av augusti, men för Markus Hööks del har arbetet pågått under en längre period.

− Jag tilldelades uppgiften att leda Mali 03 i november 2014. Jag fick strax därefter möjlighet att påbörja bemannings- och rekryteringsarbetet på förbandet.

Förbandet har sedan början av året arbetat med att rekrytera personal. Detta har inneburit gynnsamma förutsättningar för att hitta rätt personal till det flertal olika befattningar som finns på förbandet. Förbandet har mindre än fem procent vakanser, vilket bedöms som mycket bra personalläge.

− Att vi har rätt person på rätt ställe och att alla befattningshavare är tillgängliga, är en av de absolut största trygghetsfaktorerna just nu för min del under utbildningen, säger Markus Höök.

Utmaningar för både individen och förbandet

Klimat och miljö utgör några av de utmaningar i insatsområdet som förbandet ska lära sig hantera. Erfarenheter från tidigare förband talar för att omställningen från att ha arbetat i en Nato-kontext i Afghanistan, till att arbeta i en FN-insats i Mali, också kommer att utgöra en prövning för förbandet.

- Jag är övertygad om att mycket av det vi tar med oss ifrån tidigare erfarenheter och den förväntan vi har på både uppdragets karaktär och missionsområdets miljö sannolikt kommer att prövas, i både positiv och negativ bemärkelse, säger Markus Höök.

Kommande utbildning

I mitten av november påbörjar huvuddelen av Mali 03 sin transport ner till insatsområdet. Fram till dess genomförs olika utbildningsmoment på flera platser i landet. Från befattningsspecifik utbildning höjs successivt utbildningen till förbandsgemensamma moment.

− Vi kommer att gå in i en ökad grad av tillämpade övningsmoment som i praktiken innebär att vi prövar förbandet mot de nödvändiga förmågor och kapaciteter som förbandet ska besitta. Förbandsskedet innebär att vi såväl övar som prövar våra stabsprocesser, vår förmåga till inhämtning samt det lednings- och understöd som behövs för att lösa våra uppgifter.

Utbildningen har än så länge gått enligt plan och det stöd som förbandet har erhållit från andra delar av Försvarsmakten har fungerat mycket bra.

− Jag är nöjd med genomförd utbildning och jag ser fram emot kommande slutträning, säger Markus Höök.