FMLOG stöttar Kustbevakningen

Försvarsmakten och Kustbevakningen har inlett ett samarbete rörande en ny hemmahamn för fartyget KVB003. Kontakten mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen har skötts av Marinbasen och FMLOG i Karlskrona har som en del av avtalet fått i uppgift att leverera en rad olika logistiktjänster.

För att kunna stötta Kustbevakningen har en del anpassningar behövts göras. Bland annat har en plats för inkommande och utgående gods iordningställts på servicecentret i Karlskrona. Foto: Roland Jonasson/Försvarsmakten
Kustbevakningsfartyg KVB003, eller Amfitrite som det även heter, vid den kaj där FMLOG ska utföra flera av de avtalade tjänsterna. Foto: Anna Öhrn/Försvarsmakten

Det är många aktörer inblandade när ett fartyg ska stationeras i en militär hamn. Marinbasen är de som har fört dialogen med Kustbevakningen, och Fortifikationsverket och FMLOG har levererat in underlag för sina respektive tjänster. Allt utifrån Kustbevakningens önskemål och krav.

- Det är väldigt roligt att Kustbevakningen har kommit hit, och nu börjar arbetet för vår del. Vi på FMLOG ska nu se till att Kustbevakningen kan tömma sitt grå- och svartvatten, vilket är det vatten som kommer från kök och toaletter ombord. Vi ska även förse fartyget med diesel samt ta hand om avfall som vanliga sopor, men även farligt av fall som exempelvis oljor och bränslefilter, säger Thommy Mathisson chef för servicecentret i Karlskrona.

Men det är inte bara avfall och drivmedel som ska hanteras. FMLOG har även i uppgift att hantera allt gods som fartyget KVB003 beställer.

- Vi ser till att ta emot och märka upp det gods som beställs till fartyget. Och allt som oftast handlar det om olika typer av postpaket som besättningen kan hämta hos oss på godsmottagningen. Men ibland beställs det tyngre saker och då ser vi till att leverera materielen till kajen med någon av våra truckar.  Precis som övriga förband är de våra kunder och då ingår den service som vi brukar leverera, framhäver Thommy.

Samarbetet mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen inleddes i början av september då fartyget angjorde sin nya hamn i Karlskrona, och flera av FMLOG:s tjänster har redan levereras.

- För någon vecka sedan ringde besättningen ombord på KVB003 upp de kontaktpersoner de har här på FMLOG för att meddela att de var på väg in för att bunkra. Då handlade det bland annat om att tömma fartygets svart- och gråvatten - vilket gick som planerat, avslutar Thommy. 

Löpande dialog mellan de båda myndigheterna


För att kunna följa upp tjänsterna som FMLOG levererar har myndigheterna även kommit överens om att man på årsbasis ska omförhandla de tjänster som FMLOG levererar. Via Marinbasens försorg kommer även representanter från myndigheterna löpanade kallas till dialogmöten. Tanken är att mötena ska användas för att diskutera eventuella önskemål och problem som dyker upp under året. Men de är även till för att upprätta en kontaktyta mellan fartygets besättning och FMLOG:s personal.  Faller samarbetet väl ut är tanken och förhoppningen att samarbetet ska utvecklas med flera fartyg i framtiden.