En varm och svettig men givande övning

Soldater och befäl på Baskyddskompaniet ska kunna skydda och bevaka viktiga platser där de marina stridskrafterna i form av fartyg ska kunna dra sig tillbaka för att fylla på ammunition, mat, drivmedel och även kunna lasta i land sårade. I dagens övningsmoment var utgångspunkten i scenariot krig.

Gruppchefen delger soldaterna uppgiften så att alla är på det klara med vad de ska göra. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
"Pansarterrängbilarna ger oss andra möjligheter taktiskt", säger Mats Larsson här i samtal med fordonsförarna under en paus. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Under en paus i transporten ges möjlighet att titta till sin utrustning så allt är i sin ordning inför uppgiften. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Det gäller att inte synas. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Här har man fått kontakt och man öppnar eld mot motståndaren. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Här har man fått kontakt och man öppnar eld mot motståndaren. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Hela tiden följer en förbandsinstruktör övningen, markerad med blå-gult band på överarmen, för att se hur man löser uppgiften. Han är även den som kan lägga en hand på någons axel för att tala om att man är tagen ur spel och ska spela skadad, exempelvis. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
I denna övning använder man sig av bland annat kulspruta. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Pansarterrängbil 203 A, Marinbasen har ett antal och de har olika färger. Dock matchar den beiga bilen på fotot färgen på det torra gräset. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Övningsområde, yttre skärgården i Blekinge. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Redan på morgonens första timmar kunde man ana att det skulle bli en varm och het dag. Det var ganska lugn stämning i lägret där soldaterna tillbringat natten. Medan de monterade ner sitt läger och packade in allt de hade med sig i sina fordon, samlade plutonchefen sina gruppchefer för att delge dem den kommande och inte så muntra uppgiften. I övningsscenariot befinner sig nämligen Sverige i krig. Det man också vet är att en korvett har blivit beskjuten och att man även kan förvänta sig sammandrabbning med fientliga styrkor på svensk mark. Nu måste man säkra ett område och man vet att man med stor sannolikhet kommer att hamna i strid.

Basskyddskompaniets uppgift - säker basering för marinens fartyg

Baskyddskompaniet som den för detta moment sammansatta plutonen ingår i, har bland annat som uppgift att säkerställa att våra fartyg har en säker plats där man kan fylla på med ammunition, drivmedel och mat, lämna skadad personal och kanske få reservdelar till. Dessa platser kan uppstå var som helst där de behövs längs vår långa kust.

Hitta fienden och säkra området

Nu måste plutonen förflytta sig för att säkra området och gripa eller nedkämpa eventuella inkräktare. Gruppcheferna sprider vidare uppgifterna inom respektive grupp så var och en kan förbereda sig för sin roll. Just vid detta övningsmoment ska man ta sig dit landvägen och plutonen använder bland annat pansarterrängfordon som transportmedel. Kompaniet har gått från att ha två pansarterrängbilar till att nu ha sex stycken. Nu har man möjlighet att använda sig taktiskt av dem.

– Det ger oss ett annat sätt att uppträda jämfört med de minibussar vi hade tidigare. Som att gå från roddbåt till stridsbåt, säger Mats Larsson, en av cheferna i övningen.

Det är högsommarvärme i luften och nästan ingen vind. Soldaterna har fått order om att bara ta med sig det allra nödvändigaste men det blir ändå uppåt tjugo kilo med utrusning, vatten och vapen. På väg ut till operationsområdet passar man på att få i sig vätska och att vila. Det ger också tillfälle till mental förberedelse. För en del av soldaterna är det den första stora övningen, för några sammanfaller veckan med slutet på provanställningen och de fortsätter som tillsvidareanställda.

Väl framme slinker soldaterna snabbt ur fordonen och sprider ut sig i terrängen efter plutonchefens och gruppchefernas tidigare instruktioner. Man påbörjar genomsökningen av området och tar sig fram så lågt och dolt man kan. På avstånd hörs det surrande motorljudet från pansarterrängfordonet.

Efter vad som känns som en evinnerlig tid får någon av soldaterna syn på inkräktarna. Man öppnar eld och striden är igång. Soldaterna är i det här fallet beväpnade med automatkarbin och en del bär kulspruta och efter att metodiskt sökt av området och nedkämpat fienden tar man hand om egna sårade. Här ges de nyutbildade stridsjukvårdarna god möjlighet att öva. Man tar även om hand om gripna motståndare.

I övningar har man möjlighet att göra om

Efter genomfört moment får plutonchefen chans att göra om de delar av momentet han känner att han vill finslipa på eller angripa ur en annan vinkel, allt för att få ut så mycket man kan av övningen. Innan man är klar har dagen gått och en svettig, hungrig och lite smutsig grupp får chans att äta och reflektera över dagen.

– I andra genomförandet blev det ett helt annat flyt. Vi fick upp ett mycket högre tempo. Första rundan tappade vi lite tryck så det kändes skönt att komma ut från första dagen med en positiv anda, säger soldaten Pär Rönndal.

Viktiga övningar

– Dessa övningar är så viktiga för oss för att vi ska kunna göra vårt jobb. Men det är ett pyssel med tanke på de uppgifter vi har på kompaniet. Det är alltid några som bevakar örlogshamnen, och vi har alltid insatsberedda skyddsstyrkor i beredskap. Det gör att det blir ett pusslande för att kunna få till den här typen av övning när man samtidigt vill att så många som möjligt ska kunna vara med, säger Magnus Persson, chef för Basskyddskompaniet.

Detta var en del av övningen som totalt pågick under fyra dygn och med en mängd andra uppgifter och utmaningar. Som avslutning fick soldaterna marschera hem de tre milen från Almö till örlogshamnen.