Tydligt mål underlättade samarbetet under övningen

– Vårt gemensamma mål är att vi är här för att lämna stöd till fartyg och inget annat. Orden kommer från Gustav Thörnblom som är nöjd efter Logistikkompaniets deltagande i Northern Coasts 2015 där man tillsammans med fartygsförbandens underhållsenheter samlat på bra erfarenheter.

Gustav Thörnblom var ställföreträdande chef och Robert Schöllin chef över logistikstyrkan. Foto: Jan Andersson/Försvarsmakten
Den sammansatta styrkan får order om att packa ihop och röra sig vidare för att följa fartygen. Foto: Gustav Thörnblom/Försvarsmakten
Det ser kanske inte så mycket ut på utsidan men lastbilarna rymmer det man behöver och det är lätt att packa ihop och dra vidare till nästa plats. Foto: Gustav Thörnblom/Försvarsmakten

Övningen Northern Coasts, version 2015 har nu gått av stapeln och Marinbasens logistikkompani har packat ihop för den här gången. Kompaniet har haft som uppgift att stödja övande enheter ur Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljerna och man har befunnit sig i Danmark, Fredrikhamn mesta av tiden.

Marinbasens Logistikkompani är i princip alltid med i bakgrunden när enheter ur marinen övar. Kompaniet är den enda hänvisningen för förbanden och försöker tillgodose alla behov som kan tänkas uppstå när fartygen befinner sig bortom hemmahamnen. De samverkar med förbandens underhållsenheter som är de som har specialkompetensen mot fartygen. Tillsammans med dem har de bildat ett NSE, national support element.

Gustav Thörnblom tillhör Logistikkompaniet och har varit ställföreträdande chef för NSE:t. Han upplever att övningen har varit givande.

– Det jag är särskilt nöjd med är att vi tillsammans med sjöstridsflottiljernas underhållsenheter har kunnat jobba som en enhet. Vi kommer från tre olika förband men vi har ställt det åt sidan och löst uppgiften, säger Gustav Thörnblom.

Nu får kompaniet någon vecka på sig att förbereda sig inför nästa stora övning i marinen, Swenex.