Blodcontainer löser logistisk utmaning

Den svenska malistyrkan har sedan några veckor tillbaka fått tillgång till en av världens främsta blodförvaringskoncept. Det är resultatet av ett samarbete mellan Holland och Sverige. En god tillgång på blod är en given förutsättning för att det svenska förbandet i Mali ska kunna verka operativt.

Man i beige uniform inne i laboratorie-liknande rum, med blodpåse i handen.
Kommendörkapten Börje Sidenö har varit en av de drivande i det holländsk-svenska samarbetsprojektet. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Kamouflagefärgad container med rött kors på, i förgrunden ryggtavlor på soldater.
Att transportera blod till insatsområden är en logistisk utmaning. Den nya blodcontainern möjliggör att större mängder blod kan förvaras under längre tid i insatsområdet. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

– Att ge blod tidigt i förloppet vid svåra skador är avgörande för det fortsatta förloppet. Ofta ser vi skador från sprängladdningar som orsakar amputationer med stora blödningar som följd, säger Börje Sidenö.

För att en blodtransfusion ska bli effektiv så behövs de tre ingående komponenterna, röda blodkroppar, plasma och trombocyter. De röda blodkropparna kommer att cirkulera i centrum av blodkärlet och därmed trycka ut trombocyterna mot periferin, där skadan på kärlet finns och således också läckaget. Trombocyten kommer att fungera som "lagningslapp" för kärlskadan och i plasman finns "limmet", fibrinogenet, som gör att trombocyten fastnar och blödningen kan stoppas.

Blod logistisk utmaning

– Att transportera blod till insatsområden är en logistisk utmaning som är kostsam samt ytterst känslig. Blod från sjukhus har en hållbarhet direkt efter tappning på 42 dagar. När det kommer till oss i ett insatsområde kanske vi har en månad kvar till utgångsdatum, fortsätter Börje Sidenö.

Men det nya konceptet behöver man inte fylla på lagret med nytt blod varje månad.

Börje Sidenö berättar att blodcontainern är resultatet av ett samarbete mellan Holland och Sverige som startade 2014. Holland har dock valt ett djupfryst koncept med alla tre komponenterna. Deras blodprodukter är nedfrysta till – 83 grader och har en hållbarhet på 7 till 10 år.

– Fördelen med det konceptet är att man vid få tillfällen kan tillföra en stor mängd komponenter som hålls nedfrysta och kan tinas upp vid behov.

Försvarsmakten har haft personal på specialutbildning i Holland som kommer att sköta verksamheten på plats i Mali. Konceptet har använts sedan 2003 i Irak och Afghanistan samt på alla större holländska fartyg med sjukvårdsförmåga ombord. Det är första gången som Holland delar med sig av konceptet till en annan nation.

Sverige får låna containern gratis av Holland, Försvarsmakten står för transporter och FMV för vidmakthållandet. Börje Sidenö menar att konceptet är något av det bästa inom sitt område och är något som fungerar i alla försvarsmaktens miljöer och inte minst i marin miljö.

– Det är ingen underdrift att påstå att detta är den bästa blodcentralen i Mali och med det kan vi också tillförsäkra våra soldater en optimal vård när det gäller svåra blödningar. Vi är inte heller beroende av skakiga logistikkedjor eller riskerar att ha för lite blod när det verkligen behövs, avslutar Börje Sidenö.