Stort medialt intresse för stor övning

Efter det inledande transportskedet satte arméövningen ordentlig fart under torsdagen. Utöver att förbanden ökade aktiviteten var det även en dag som innebar besök från ett antal redaktioner runt om i landet som ville veta mer om vad som försiggår i skogarna runt Vättern.
– Det är bra att många journalister och fotografer kommit hit för att få se vad vi gör, säger överstelöjtnant Olof Johansson, biträdande övningsledare.

Media fick under dagen tillfälle att intervjua soldater och officerare från flera deltagande förband. Här under besöket vid Maskin- och brokompaniet från Göta ingenjörregemente. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Björn Andersson, bataljonschef på Sjunde lätta skyttebataljonen berättade för media hur han leder sitt förband. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Robert Petersén, kompanichef på 711:e skyttekompaniet från Södra skånska regementet intervjuas av lokalmedia. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Arméövning 2015 är en av de största övningar som genomförts inom armén sedan värnplikten lades på is för över fem år sedan och ett stort steg på vägen i uppbyggnaden av det nationella försvaret.
– Vi ska vara beredda att försvara Sveriges gränser och då är det också viktigt att vi kommunicerar detta. Vi vill ta chansen att berätta för allmänheten om vad vi gör och vad vi kan. Att använda sig av TV, radio och tidningar är ett sätt att göra det, säger Olof Johansson.

"Vi vill visa vad vi kan"

Under torsdagen fick de mediarepresentanter som besökte övningen bland annat följa pågående stridsmoment och intervjua soldater och officerare från ett flertal av de deltagande förbanden.
– Vi har duktig personal och bra materiel och det vill vi visa. Vår verksamhet är till största del helt öppen och vi bjuder mer än gärna in vid sådana här tillfällen, fortsätter Olof Johansson.

Direktutskick och annonser

När den här typen av övningar ska genomföras är det otroligt viktigt att boende runt om övningsområdena får information om vad som är på gång och en förståelse för varför det kan vara lite trängre på vägarna och lite mer buller i luften. Därför har det inför arméövningen skickats ut information direkt till hushållen och annonserats i en rad olika tidningar.

Därutöver har Försvarsmakten informerat kommuner, länsstyrelser och andra intressenter i områdena som kommer att uppleva ökad militär aktivitet under dessa två veckor.
– Vi har jobbat för att så mycket information som möjligt ska finnas på så många ställen som möjligt för att vi ska mötas av förståelse istället för frustration. Och intresset har varit stort från start och media började faktiskt höra av sig redan en vecka innan övningen började.
avslutar Caroline Segerdahl, informatör vid Markstridsskolan och informationsansvarig för Arméövning 2015.