Rivstart lyfter besättningen

HMS Härnösand är den sista av fem Visbykorvetter som levererats till Försvarsmakten. Hon och hennes besättning kom till Tredje sjöstridsflottiljen så sent som i somras efter en tids provturer. Nu väntar ett intensivt övningsprogram för att besättningen ska komma i nivå med övriga flottiljen vad gäller stridstjänst.

Jens Norblad ger sina första intryck till delar av besättningen.
Jens Norblad ger sina första intryck till delar av besättningen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Luftförsvarsofficerarna arbetar med granskande ögon på sig.
Luftförsvarsofficerarna arbetar med granskande ögon på sig. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Två tunga kulsprutor finns på korvetten.
Två tunga kulsprutor finns på korvetten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

- En sån här dag är oerhört värdefull för besättningen. Vi behöver någon som sätter press på oss och hjälper oss att hitta svagheterna. Inom många områden ligger vi bra till utbildningsmässigt och inom andra behöver vi höja oss. Inom exempelvis högfartsnavigering inomskärs är vi duktiga då vi kört mycket sådan under våren säger fartygschefen på HMS Härnösand, Johan Norlén.

För att se till att hela besättningen på HMS Härnösand blir tränade och utvärderade kliver idag ett 15-tal officerare från övriga flottiljen ombord för att följa med. De representerar många olika specialområden och ska under dagen ställa besättningen inför utmaningar och svåra problem. Det kommer att fingeras bränder, vatteninträngningar och olika tekniska haverier. Allt som besättningen gör granskas, och förslag till förbättringar tas fram gemensamt.

Rivstart direkt efter losskastning

Direkt när fartyget lämnat Örlogshamnen dyker stridsbåtar upp bakom öar som manövrerar aggressivt mot Härnösand. Personalen på bryggan övas i att varna småbåtarna på radio, med signallampa, mistlur och signalpistol och slutligen med spelad verkanseld, genom att använda de tunga kulsprutorna och pjäsen. När momentet är avslutat blir det direkt feedback till de inblandade av Jens Norblad, chef för gruppen som idag granskar Härnösand.

Många olika delar bildar en helhet

Ett stridsfartyg av den storleken, kapaciteten och komplexiteten som en Visbykorvett utgör kräver många olika moment och mycket granskande personal. Under dagen får besättningen skjuta med pjäsen mot ett bogserat mål, man tränar på taktiken för att skjuta sjömålsrobot och hur att använda sensorer som radar och signalspaning. Två målflygplan simulerar anfallande sjömålsrobotar mot fartyget och sätter luftförsvarspersonalen på prov.

En viktig del är att klara den inre striden, det vill säga hantera olika typer av skador på det egna fartyget, in i det längsta ska fartyget kunna fortsätta slåss. Fartygets rökdykargrupper sätts in mot olika bränder som uppstår i samband med striderna.

Bra betyg

Svettiga och trötta förtöjer besättningen i Karlskrona örlogshamn på kvällen. Nu väntar betyget från de som granskat besättningen.

- Besättningen gjorde bra ifrån sig. Särskilt med tanke på att man kommit mer eller mindre direkt från provtursverksamhet. Naturligtvis finns det saker att förbättra men totalt sett är jag imponerad över nivån på besättningen, sammanfattar Jens Norblad.

För HMS Härnösands besättning blir det ingen vila. Redan två dagar senare kommer nästa inspektionstillfälle då man ska upp till bevis till sjöss. Då förväntas man ha åtgärdat många av de saker som kunde gått bättre.