Rätt förband på rätt plats

Transportresurs vital för effektiv insats

Rätt person och materiel på rätt plats vid rätt tid. En ganska självklar ekvation i teorin. Betydligt svårare i praktiken. På lokal nivå, det vill säga på flottiljen, tas inga beslut om vilket fältsjukhus som skall upprättas, vilken flygbas som skall operera Jas 39 Gripen eller var specialförbanden skall finnas. Men det är Transport- och specialflygenheten vid Skaraborgs flygflottilj som gör det möjligt för högsta militära ledningen att flytta insatsförband till de platser de för tillfället skall verka ifrån.

För besättningen och personalen på Transport- och specialflygenheten började förberedelserna redan innan Flygvapenövning 15 officiellt drog igång. Här flygs personal från Luleå till Uppsala. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Övningsdeltagarnas personliga packning säkras av lastmästaren. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Även om Flygvapenövningen började 28:e augusti har Transport- och specialflygenheten med sina Tp-84 Hercules redan genomfört transporter vid flera tillfällen under veckan. Under torsdagen flögs 80 övningsdeltagare från Luleå till Uppsala, personal ur Flygskolan och Skaraborgs flygflottilj har transporterats till Visby. Behovet av en flygresurs för förflyttning är − om inte oändligt − så i alla fall mycket stort både initialt och under en insats.

Hercules är ett 4-motorigt transportflygplan som är byggt att klara svåra förhållanden med dåliga landningsbanor och bristfällig eller inga landningshjälpmedel − hjälpmedel som normalt finns på civila flygplatser. Och med en lastkapacitet på 20 ton materiel − eller omkring 90 passagerare − är det en effektiv och pålitlig arbetshäst som väl fyller sin funktion både inom Sverige och utomlands.

Men för att lasten och passagerarna skall kunna flyttas säkert, och särskilt om hotnivån är hög, krävs fler vitala funktioner än bara besättning, tekniker och säkerhetsmateriel − stödfunktioner som måste fungera redan innan flygningen genomförs. Underrättelse är en av de funktionerna. Stort underrättelsearbete krävs vid flygningar till insatsområden som exempelvis Mali. I vanliga fall är hotet inom Sverige − tack och lov − lågt. Men under Flygvapenövningens scenario befinner sig Sverige under väpnat angrepp vilket naturligtvis ställer högre krav på underrättelsefunktionens förmåga att identifiera hot och att ge stöd till högre chefer hur − och om − flygningar skall genomföras.

Under denna övningen har en annan viktig funktion − samband − riggat en stabscontainer med IT och radiosamband för att underrättelsefunktionen skall kunna arbeta i en simulerad verklig miljö. Höga krav ställs på IT-säkerhet, tillgänglighet och tålighet för att staben under lång tid skall kunna leda förbandet och flygverksamheten. Utan ledning, underrättelse och samband finns ingen möjlighet att genomföra transporter på ett säkert sätt.

Det är många funktioner som måste fungera redan innan insatsen börjar. Men för Transport- och specialflygenehetens alla funktioner fungerar det egentligen på samma sätt oavsett om det är övning, skarpt läge i Sverige eller skarpt läge utomlands. En Tp-84 övar man inte på att flyga. Öva gör man i simulator. Alla andra flygningar är skarpa, oavsett om det genomförs under Flygvapenövningen eller under insats mot väpnat angrepp i Sverige. Samtidigt som Flygvapenövningen genomförs finns alltid en beredskap för skarpa uppdrag, närhelst de kan komma.

Flygvapenövning 2015

I flygvapenövningen övar luftstridskrafterna (flygvapnet och luftvärnet) förmågan att försvara Sverige.

FLYGVERKSAMHET
Flygövning med ökad risk för buller sker dygnet runt mellan 2015-08-24- - 09-02.
Flygning på låg höjd med helikopter och propellerplan sker företrädesvis runt
Skövde, Karlsborg och Kvarn med start från 2015-08-24 inom ramen för Arméövning 2015.
Från och med 2015-08-28 tillkommer flygning med stridsflygplan dygnet runt.
Flygning med stridsflygplan sker delvis över Norrbotten, Västerbotten, Skövde, Karlsborg och Kvarn, men i huvudsak över Gotland, Öland, östra Östergötland, östra Småland och
Blekinge.

Flygplatser/flygbaser
Start och landningar sker under övningstiden 2015-08-28 kl. 12.00 till och med 2015-09-01 kl. 12.00 dygnet runt från flygplatser/flygbaser enligt nedan. Se även särskilda noteringar.

Stridsflyg, transport- och specialflyg
F 21 Kallax flygplats i Luleå.
Luftstridsskolan Ärna flygplats i Uppsala.
F 7 flygplats i Såtenäs.
F 17 flygplats i Kallinge, Ronneby.
Visby flygplats på Gotland.
Helikopterflottiljen i Malmslätt, Linköping.
(Start och landningar med specialflyg sker från Malmens flygplats mellan kl. 06.00 -24.00 t.o.m. måndagen den 31 augusti).

Helikopter
Karlsborgs flygplats.
(Start och landningar med helikopter sker dygnet runt mellan 2015-08-24- - 09-02).

Kontaktinformation
Telefonnummer avseende flygverksamhet/buller är 010-823 79 00.
Telefonnummer avseende markverksamheten inom Arméövning 2015 är 0500-46 50 90.

Mediakontakt Flygvapenövning
Mats Gyllander
Telefon 0706 65 50 70
mats.gyllander@mil.se