Logistik – en viktig del i övningen

Under den pågående arméövningen och flygvapenövningen övas inte bara de stridande förbanden, utan även logistikkedjan. Som den del av de båda övningarna övas, för första gången på länge, hela kedjan från FMV och civila aktörer via FMLOG fram till de stridande förbanden.

I Villingsberg tankades drygt 100 fordon i början av övningen. Foto: Patrik Niklasson/Försvarsmakten
Under tidigare övningar har FMLOG sett till att förbanden kan tanka själva på fasta punkter. En av skillnaderna under AÖ15 är att drivmedelsbilar ställs ut och att personal från FMLOG är med och genomför tankningen. Foto: Patrik Niklasson/Försvarsmakten

Från och med 2018 ska samtliga förband i Försvarsmakten vara insatsorganiserade, och för FMLOG innebär det en stor förändring. En av skillnaderna är att förbandet går från att främst stöttat Försvarsmaktens övningar till att, i större omfattning än tidigare, vara en del av övningsscenariot.

De första stegen mot att öva som ett insatsförband togs nu under den pågående arméövningen AÖ 15, där både personal och olika funktioner medverkar som en del av övningen. För FMLOG:s del handlar det bland annat om att leverera drivmedel, ammunition, vatten, kartor, batterier, sjukvårdsförnödenheter och frystorkad mat till de övade förbanden på de så kallade logistiköverlämningsplatserna, LÖP.

- AÖ 15 är i full gång och under de första dygnen har vi tagit emot förband i Skövde, Såtenäs, Karlsborg och Kvarn där vi lämnade över olika typer av förnödenheter vid slutpunkterna. Vi har även sett till att de förband som har haft behov av teknisk tjänst, som underhåll reservdelar och reparationer har fått hjälp med detta, säger Fredrik Christensson chef för stödsektionen på 1. NSE väst.

Under Arméövning 2015 övas hela logistikkedjan. Från den bakre nivån, beståendes av FMV och civila aktörer, via förstärkningsnivån och FMLOG ut till logistiköverlämningsplatserna och slutligen till stridsfältsnivån där 1:a logistikbataljonen på Trängregementet levererar förnödenheterna till de stridande förbanden.

FMLOG finns där Försvarsmakten finns

FMLOG är uppdelade i olika geografiska regioner som täcker Sveriges yta, och uppgiften att stötta ett förband ges till det NSE som är närmst de stridande förbanden geografiskt. Då förbanden i Arméövning 2015 främst rör sig i västra delarna av Sverige är det 1:a NSE väst som har haft ansvar för att stöttat förbanden.

- Vi har från 1:a NSE västs ledningsplats i Skövde samordnat de inrapporterade behoven av resurser från förbanden. Utifrån den totala logistikbilden har vi sedan gett order till respektive logistiköverlämningsområde (LÖO) som i det här fallet har varit Skövde, Såtenäs, Karlsborg och Kvarn. Från logistiköverlämningsområdena har sedan 1:a logistikbataljonen från Trängregementet tagit vid, vilket har fungerat bra, säger Fredrik.  

Parallellt med Arméövning 2015 genomförs även Flygvapenövning 2015 och även där har FMLOG enheter som är med och stöttar.

- När övriga förband övar mer, ökar trycket på FMLOG vilket är tydligt just nu när vi övar med både mark- och flygförband. Vi på 1:a NSE väst har under en längre tid förberett oss på övningen vilket är viktigt för att kunna leverera när trycket ökar. Och även om arbetet med logistik, allt som oftast är skarpt, är det extra motiverande med nya utmaningar som den här typen av övningar medför, avslutar Fredrik.

Från FMLOG deltar både officerare och civila med sina olika kompetenser. De olika momenten har fortlöpt väl och när de båda övningarna i nästa vecka är slut har förnödenheter till drygt 25 förband och 5 500 soldater levererats.