Laddad uppgift

Efter att första CBRN-kompaniets ammunitionsröjningsgrupp, EOD-grupp, under torsdagen den 27 augusti bland annat avstyrt ett hårresande försök att slå ut flygbasbataljonens hundenhet så var det åter dags för ett lite mer ovanligt uppdrag. Denna gång hade de hela tiden aktiva sabotagepatrullerna gett sig på ett par master inne på flygbasen.

En förrädiskt blinkande röd lampa signalerade elakt spel från den fastsatta laddningen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Fredrik Andersson från flygbasbataljonen visade chefen för ammunitionsröjningsgruppen (EOD) till platsen för den upptäckta sprängladdningen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Hela området undersöktes noga. Om det fanns det en laddning på platsen kunde det finnas flera. Gruppen tog höjd för att det kan finnas kemiska stridsmedel inblandade eftersom basen redan blivit utsatt för sådana. Foto: Wilhelm Guldbrand
Även masten invid visade sig vara försedd med en likadan laddning. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
EOD-gruppen vid första CBRN-kompaniet vilket brickan som mäter radioaktivitet, till höger om den svenska flaggan signalerar. Foto: Wilhelm Guldbrand

Vid sin vaktrunda hade basens skyddsvakter upptäckt ett föremål som likande en sprängladdning på en av masterna. EOD-gruppen kallades till platsen och visades till det utsatta objektet. Efter en snabb bedömning tog patrullen höjd för hotet från kemiska stridsmedel då sådana redan hade använts på området.

Snabbt larm

När mastens närområde säkrats kontrollerades närliggande master. Ytterligare en var försedd med en laddning av den typ som satt på den första masten. Snabbt larm till basen: "Kontrollera alla master och försäkra er om att inte ytterligare master är apterade för sprängning!"

Raskt ingripande

När skyddsmaskerna och viss utrustning tagits av betraktade kyliga, kalkylerande och erfarna ögon den anbringade laddningen. Den blinkande lampan kunde betyda någon form av tidsinställning på bomben. Det gick fort. Det var säkert uppträdande utan tvekan. Det fanns målmedvetenhet och det var upplysning. Att använda ficklampa under dagtid är nämligen underskattat om man har behov av att se allt man vill se riktigt i detalj.

Därefter fortsatte ammunitionsröjarnas arbete med att säkra masterna inne på flygbasen.