Hektisk övningsvecka för Helikopterflottiljen

Under måndagen börjar en hektisk övningsvecka för Helikopterflottiljen, som deltar i både Arméövning 2015 och Flygvapenövning 2015. Sju helikoptrar ska verka från en mängd olika baser över ett stort geografiskt område, som stöd åt andra förband som behöver snabb förflyttning.

Förutom containrar ska två lätta terrängvagnar med för att underlätta transporter på den tillfälliga basen i Karlsborg. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

De sista verktygen och reservdelarna som kan tänkas behövas packades ner i förra veckan och i dag körs containrar och fordon från den ordinarie basen Malmen till den tillfälliga basen i Karlsborg. På onsdag kommer de första helikoptrarna och på torsdag morgon gäller FOC, Full Operational Capability.

- För oss började övningen i våras när vi planerade hur mycket materiel och personal vi behöver ha med oss och var de ska placeras, berättar Ulrik Persson på skvadronsstaben vid andra helikopterskvadron.

Han ansvarade för de sista containrarna innan första flygbasbataljon tog över för själva transporten. De sju helikoptrarna från Linköping och Luleå kommer att transportera soldater och materiel från främst armén och luftvärnet över ett stort geografiskt område som sträcker sig över Västergötland, Östergötland, Småland och Gotland. Fördelen är att förbanden blir lättrörliga men också att de i princip kan transporteras till vilken plats som helst i terrängen. Det krävs inte en stor yta för att en helikopter ska kunna landa, och om materiel transporteras hängande under helikoptern behöver den inte landa över huvud taget.

En viktig del av övningen för Helikopterflottiljen är att kunna flyga från flera olika baser samtidigt, kunna upprätta tillfälliga baser där underhåll kan ske samt verka från landnings och tankningsplatser i terrängen, så kallade FARP som är en engelsk förkortning för Forward Arming and Refueling Point. Till sin hjälp har helikopterbataljon inte bara första flygbasbataljon utan också ett underrättelsekompani från trettionde hemvärnbataljon. Deras uppgift är bland annat att hitta lämpliga platser för en FARP och under några timmar säkra platsen mot angrepp.