Attack mot försvarsanställd - uppdaterad

I fredags inkom uppgifter om att en soldat på trängregementet hade attackerats med kniv på allmän plats. Mot bakgrund av det som framkommit i polisens utredning finner man inte längre någon misstanke om brott och förundersökningen är nedlagd.

Soldaten är inte i tjänst och Trängregementet bedriver fortsatt krishantering i form av avlastningssamtal och kamratstöd.

Försvarsmakten genomför nu en egen utredning av den inträffade händelsen.

Den fortsätta hanteringen sker i dialog med polisen och ur ett arbetsgivarperspektiv. Ansvarig är i första hand Trängregementet.

Tidigare text utlagd 2015-08-14

En försvarsanställd blev i dag vid lunchtid attackerad av två män utanför en affär i Skara. Han blev rispad med kniv, men behövde inte uppsöka sjukvård. Soldaten som tillhör Trängregementet i Skövde är tagen av händelsen, men får stöd av sina kolleger på regementet.

Polisen rubricerar attacken som försök till mord och en förundersökning är inledd. Utredningen hanteras av polisen i Väst och förundersökningssekretess råder.