Ammunitionsröjningsinsats i Östersund

Det gamla skjutfältet Bynäset användes flitigt mellan 1926 till 2005 när Jämtlands flygflottilj var verksam. 2005 påbörjade röjdykare från Röjdykardivisionen ett omfattande arbete att rensa ren botten kring Åsön från gammal ammunition, i år fortsätter insatsen.

Johan Widerberg är insatschef under ammunitionsröjningsinsatsen. Foto: Försvarsmakten
Sikten är klar i Storsjön. Trots det kan beväxligheten göra det svårt att upptäcka ammunitionen Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Oftast dyker man två och två med en parlina mellan dykarna. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

2014 oskadliggjordes 38 flygbomber, 80 delar av flygbomber, spränggranater, pansarskott och GRK granater, totalt 168 ammunitionseffekter.

– Vi är mycket noggranna och riskerna minimeras för att privatpersoner ska komma till skada på de ytorna vi sökt av. Det är svårt att lämna några garantier, ammunitionen brukar gräva ner sig i bottensedimentet vilket försvårar vårt jobb. Vi vet heller inte hur mycket ammunition som ligger på botten. Detta innebär att det är viktigt att privatpersoner som vistas i området respekterar de direktiv och avspärrningar som finns, säger Johan Widerberg som är röjdykare och chef under insatsen.

Ammunitionen kring Bynäset är gammal men fortfarande farlig om man hanterar den på ett felaktigt sätt. En röjdykare har många års utbildning och lång erfarenhet av att oskadliggöra och hantera ammunition.

– Vattnet och bottesedimentet gör att ammunitionen bevaras intakt, statusen är mycket bra på det vi hittar och oskadliggör kring Åsön. Om man inte respekterar de direktiv som gäller för ankring och tillträde kan det innebära livsfara. Om du som privatperson hittar ammunition ska du undvika att röra den, ta ut en position och ringa polisen, säger Johan

Den 26 augusti avslutas insatsen för detta år, då har meter ca 120000 kvadratmeter sökts av. Större delen av tiden fram till dess kommer 20 röjdykare få tillbringa i dykdräkt under ytan. Hittills har 10 ammunitionseffekter oskadliggjords och totalt har 21 onjekt hittats. Den siffran kommer att öka till på onsdag.