223:e gången gillt

Solen sken över Thess Hvita Lustslott när de cirka 120 blivande kadetterna på 223:e kompaniet på Militärhögskolan Karlberg kom gående över yttre borggården. Kadetterna kommer från olika militära bakgrunder, allt ifrån värnpliktiga, soldater, sjömän eller från genomgången GMU/FOK.
 – Jag sökte till officersutbildningen för jag tycker att det verkar vara ett spännande jobb i en intressant organisation. Jag har varit instruktör på Flygvapenfrivilliga så det här var ett logiskt steg, säger Terese Fritzon.

Sedan 1792 har det utbildats på Karlberg. Den 223:e kursens kadetter samlas vid inskrivningen för att bli del av denna långa militära tradition.
Sedan 1792 har det utbildats på Karlberg. Den 223:e kursens kadetter samlas vid inskrivningen för att bli del av denna långa militära tradition. Foto: Torbjörn F Gustafsson
Terese Fritzon och Leonard Sjunesson var bland de första i kön till inskrivningen. Båda ser fram emot ett spännande och roligt jobb.
Terese Fritzon och Leonard Sjunesson var bland de första i kön till inskrivningen. Båda ser fram emot ett spännande och roligt jobb. Foto: Torbjörn F Gustafsson

– Jag valde att börja på Karlberg för att officer verkar vara ett roligt jobb men även för att det händer mycket i omvärlden. Det känns också som att vinden vänt och att det kommer att satsas på Försvarsmakten, säger Leonard Sjunesson som innan Karlberg spelat basket på heltid.

Grupper av nyanlända kadetter rör sig från inskrivningen mot sina respektive rum där de kommer att bo under utbildningen. Sedan 1792 har det drivits officersutbildning i lokalerna runt det anrika Karlbergs slott. Den första veckan är full av korvstoppning med alltifrån brandsäkerhet till historisk guidning genom slottet och området. Därefter kommer den egentliga utbildningen att ta fart.

Karlberg är i dag en i allra högsta grad levande akademisk miljö genom samarbetet med Försvarshögskolan, som ansvarar för utbildning inom ämnena krigsvetenskap (stridsteknik, taktik och strategi), militärteknik, ledarskap, fysiskt stridsvärde och engelska på det treåriga officersprogrammet.

De akademiska studierna kompletteras med soldatkompetens och fysisk prestationsförmåga i kadettbataljonens regi samt ett omfattande individutvecklingsprogram. När kadetterna examineras har de en akademisk yrkesexamen på 180 högskolepoäng och kan anställas som officerare med fänriks grad i Försvarsmakten.