Ubåt från 1916 funnen i svenska vatten

Försvarsmakten har nu analyserat det videomaterial som föreställer en sjunken ubåt. Med största sannolikhet handlar det om den ryska ubåten ”Som” som förliste efter en kollision med ett svenskt fartyg år 1916, under första världskriget och innan den ryska revolutionen.

Det var under måndagen som Försvarsmakten fick information från ett privat dykbolag om att man med hjälp av en undervattensfarkost funnit en ubåt utanför den uppländska kusten inne på svenskt vatten.

I media har det förekommit motstridiga uppgifter om ubåtens skick och ålder. Men efter att ha tagit del av videoinspelningar från dykningen konstaterar Försvarsmakten i sin analys, som blev klar under tisdagen, att det i nuläget inte finns något som talar emot att det skulle vara ”Som”. Tvärtom finns det uppgifter som styrker detta, bland annat ubåtens konstruktion och att namnet på ubåten syns på dykföretagets videomaterial. För att helt säkerställa identiteten krävs dock att en teknisk analys görs, men något sådant behov finns inte från Försvarsmaktens sida. Detta då förlisningen mer är att betrakta som ett krigshistoriskt eller marinarkeologiskt ärende där platsen kan vara en krigskyrkogård.

Försvarsmakten har informerat regeringskansliet om slutsatserna.