Nya samarbeten skapar möjligheter för deltidspersonal

Försvarsmakten har tecknat ytterligare avsiktsförklaringar kring personal- och kompetensförsörjning. Nya samarbetspartners är Volkswagen Group Sverige, Lernia, Manpower och Brandskyddsföreningen.

Från vänster: Claes Jerveland Volkswagen Group Sverige AB, Helena Skåntorp Lernia, Per-Olof Stålesjö Försvarsmakten, Magnus Nordkvist Manpower, Anders Bergqvist Brandskyddsföreningen.  Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten

− För att Försvarsmakten ska nå rekryteringsmålen är vi beroende av samarbeten med andra arbetsgivare och därför är jag glad över att Försvarsmakten nu har inlett ytterligare fyra samarbeten som ger nytta för alla parter, säger Per-Olof Stålesjö, Försvarsmaktens personaldirektör.

Avsiktsförklaringarna innebär att deltidspersonal får möjlighet att kombinera militärt och civilt arbete genom reglerade avtal. Syftet är bland annat att säkra företagens och Försvarsmaktens kompetensförsörjning men även att stärka försvarsmaktsanställdas möjligheter till karriärväxling efter fullgjort tjänstgöringsavtal

− Samarbetet med försvaret är en ny unik möjlighet att utveckla både kombinerade karriärvägar och planerad karriärväxling mellan den militära och civila arbetsmarknaden. Detta är i grunden en ungdomssatsning där vi ger ungdomarna en ökad attraktivitet på arbetsmarknaden. Vi framhäver meritvärdet av försvarsmaktsbakgrund. ManpowerGroup har 60 års erfarenhet av komptensförsörjning och vi finns på drygt 50 orter i Sverige vilket gör att vi har möjlighet att samverka över hela landet, säger Lars Forseth, vd ManpowerGroup

Många kompetensområden

Fordon, lager och logistik är områden som Försvarsmakten och utbildningsföretaget Lernia kommer att ha ett utbyte inom, medan det för Volkswagen Group mer handlar om tekniker och mekaniker. Variationen skall bidra till att skapa en positiv inställning till en karriär i både näringslivet och Försvarsmakten och ge ungdomar möjlighet till omväxlande arbetsuppgifter.

Utbildning ryms också inom ramen för de nya avtalen. Med den ideella medlemsorganisationen Brandsskyddsföreningen kommer förhoppningsvis Försvarsmaktsanställda få möjligheter till en förkortad brandmannautbildning, något som också kan bidra till kompetensutveckling.

− Försvarsmaktens personalförsörjning bygger på frivillighet. Det är inte bara en fråga för oss, utan det är en samhällsreform som är politiskt beslutad, säger Per-Olof Stålesjö, Försvarsmaktens personaldirektör.