Att vara officer: ”Det är aldrig tråkigt på jobbet”

Fänrik Daniel Jonsson återvänder hem till Livregementets Husarer efter utlandstjänstgöring och officersutbildning på Karlberg.
− För min del så ser jag gärna en längre karriär inom yrket, främst för att jag trivs i det militära men också för att jag trivs med soldaterna. Det är aldrig tråkigt på jobbet när motiverade soldater och kollegor arbetar tillsammans.

Officersyrket är omväxlande, ingen dag är den andre lik tycker Fänrik Daniel Jonsson.  Foto: Elias Ekenberg/Försvarsmakten

− Varför valde du att bli officer?

− Jag valde att bli officer av många olika anledningar men de överlägset starkaste anledningarna var att jag trivdes väldigt bra i det militära och att jag gärna ville utvecklas inom yrket. Något som lockade mig var också att den ena dagen inte är den andra lik. Ena dagen leder man soldater, andra dagen planerar man övning, genomför utbildning eller vidareutbildar sig själv. Det är stor omväxling på arbetsuppgifterna och försvarsmakten i sin helhet bjuder på många intressanta möjligheter. Möjligheter som få andra arbetsgivare kan ge sin personal. Till exempel utlandstjänstgöring, individutveckling, träningsmöjligheter, kamratskap och att få arbeta med människor.

− Hur ser du din framtid och karriär inom Försvarsmakten?

− Framtiden i försvarsmakten kommer att bli mycket intressant, främst eftersom det händer väldigt mycket i världen och inte minst i vårt närområde. För min del så ser jag gärna en längre karriär inom det skrået jag kan bidra i, främst för att jag trivs i det militära men också för att jag trivs med soldaterna. Det är aldrig tråkigt på jobbet när motiverade soldater och kollegor arbetar tillsammans.

− Vad tycker familj och vänner om ditt yrkesval?

− Familj och vänner har alltid stöttat mig kopplat mot mitt yrkesval vilket är en trygghet. Familjens stöd är väldigt viktigt då man inte arbetar på samma sätt som ett vanligt arbete. Främst med utlandstjänstskyldighet och vad det kan innebära för påfrestningar på familj och kamrater men också att man är iväg på övningar som innebär att man är borta från hemmet längre perioder.

När det gäller utbildningen från Karlberg så tycker jag den gett mig tillräckligt med verktyg att hitta kunskap om arbetsuppgifterna för att kunna lösa dem. Jag hade gärna sett mer förbandsspecifik taktik innan man börjar på förbandet, och det jag saknade helt var arbetsgivarföreträdarkurser eller någon form av utbildning i PRIO för att lösgöra mer tid med truppen och huvudtjänsten. Då jag upplever avsaknaden av utbildning i dessa delar som en tidstjuv, där den tiden hade kunnat läggas på utbildning eller att gå i befattning. Utöver det tycker jag att utbildningen i stora lag var bra när man väl har möjlighet att sätta utbildningen i ett sammanhang. Utvecklingen för mig var enorm från första dagen som kadett till examen. Förståelsen av andra delar av försvarsmakten var också en positiv effekt av att utbildas tillsammans. Utöver det tycker jag att första delen av utbildningen var ganska osammanhängande men när sjätte terminen genomfördes upplevde jag att man kunde knyta ihop den röda tråden och se helheten av utbildningen.

− Vad är ditt eller dina bästa minnen av tiden på Karlberg

Mina bästa minnen från Karlberg är kamratskapen och vänskapen man träffade på hos andra kadetter som man annars aldrig träffat. Man har skaffat vänner för livet som man annars aldrig hade haft möjlighet att träffa. Något som jag också uppskattade var att Karlberg verkligen tar vara på traditioner vilket är både viktigt och fint. Något som jag också uppskattade var möjligheterna att resa runt i Sverige i den utsträckningen som utbildningen gav oss. Jag fick uppleva och se delar av Sverige jag annars aldrig hade besökt.

− Hur arbetar du med nu?

− Den tjänst jag har nu är plutonchef på en GSS/T:pluton (tidvis tjänstgörande pluton) på 322:a skvadron och tillika instruktör på en BFU-pluton. Detta upplever jag som en bra instegsbefattning som möjliggör att dels påbörja arbetet som plutonchef men också möjliggör utveckling i instruktör och ledarskapsrollen. Att utbilda i grundutbildning är en bra start och för min egen del en bra repetition av de allra mest grundläggande kunskaperna en soldat skall ha.