”Vi säger aldrig nej”

Under övning BALTOPS är det många funktioner som övas och det som oftast märks är när förbanden genomför någon form av stridsuppgift. Det många kanske inte tänker på är den logistik som krävs för att just kunna lösa uppgifter. 

Efter amfibieoperationen på Ravlunda, fraktades alla förband till olika fartyg för vidare övning i Polen. Soldater ur 2:a amfibiebataljonen är på väg att transporteras till det Polska fartyget som syns i bakgrunden Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Soldater ur 2:a amfibiebataljonen bidrog också till att bevaka övningsområdet kring Ravlunda Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Med stöd av FLS, kom de finska terrängbilarna till Ravlunda skjutfält Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
En fullastad amerikansk soldat var glad åt det boende som snabbt ordnades på Ravlunda skjutfält Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under mindre övningar har förbanden sin egen logistikfunktion men under större övningar såsom till exempel BALTOPS, krävs det lite mer stöd. För att ge förbanden det stöd som behövs, deltar Marinbasen med en mindre framskjuten logistikfunktion, en så kallad Forward Logistic Support (FLS). De har till uppgift att stödja förband med all tänkbar logistik. Det kan till exempel röra sig om transporter, reparationer eller att genomföra inköp av reservdelar, i stort sätt kan det vara vad som helst.

Skarp logistik

Plutonchefen kapten Tony Persson tillsammans med fem man, har haft ansvar för att stödja främst Amfibieregementets deltagande under övningen.

– Vår lilla enhet om sex man har inte ingått i själva övningen, utan vi har ansvarat för den skarpa logistiken kring den. Vår främsta uppgift har varit att stödja det svenska kompaniet och till del också det finska kompaniet från Nylands brigad. För oss har det varit en intensiv period framförallt de två senaste månaderna, då det har varit mycket som ska ordnas in i det sista. Vi har bland annat stöttat Nylands brigad med att transportera både personal och deras stridsfordon. Vi har ordnat med boende, mat, införskaffat reservdelar och en hel del annat. Här på plats har vi hela tiden att göra och det fungerar bra så länge vi kan följa var plan då vi är så få man. Den största utmaningen är att hantera större förändringar i ett sent skede, till exempel om numerärer ökar markant. Har vi till exempel planerat boende och mat för 100 man och det i sista minuten dyker upp ytterligare 100 man, ja då det blir det en utmaning, men vi löser det. Vårt motto är att aldrig säga nej, sa Tony Persson

Det kan kanske låta enkelt att det ”bara” ska ordnas med mat, boende och annat, men det är bara en lite skrap på ytan av vad som görs. Just vid tillfället behövde en av de amerikanska enheterna någonstans att låsa in sin ammunition, vilket killarna på FLS hjälpte dem med.

För att få föra med militär materiel och personal till ett annat land, innebär det också en hel del pappersarbeten. Allt materiel som förs med ska tulldeklareras, personalen ska föranmälas, diverse kontakter ska upprättas för att på plats kunna lösa uppgifter. Mycket av det arbetet genomförs av Amfibieregementets egen logistikfunktion, men man har nära samarbete med FLS.

Fortsätter i Polen

Övningen inleddes i Sverige och avslutades med en amfibieoperation på Ravlunda skjutfält. Så snart uppgiften var löst, började trupperna från de olika nationerna att ilasta de fartyg som skulle ta styrkorna till Polen. För Sveriges del, ilastades både USS San Antonio och det Polska fartyget av Lublin klass. Samtidigt som amfibieoperationen pågick, avvecklade FLS sin verksamhet på Ravlunda för att så snabbt som möjligt ta sig till Polen för att där på plats möta upp förbandet och fortsätta att stödja verksamheten. Nu hade styrkan reducerats till fyra man som följde med till Polen. Väl i Polen hade killarna i FLS en hel del att stå i, bland annat såg de till att det ordnades med bunker till de stridsbåtar som skulle köra hela vägen hem till Sverige.