Värdefulla erfarenheter från Nordic Battlegroup

 - Nordic Battlegroups erfarenhetsseminarium har varit extremt värdefullt, säger James Philips, brittisk kontaktperson för EU stridsgrupper, i en paus under seminariet som arrangeras av Force Headquaters.

NBG Deputy Force Commander, den irländske översten Howard Berney i samtal med James Philips Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten

James Philips är en av de många representanterna för kommande europeiska stridsgrupper som deltar i seminariet där samlande erfarenheter som de sju deltagande länderna har dragit under sin tid i Nordic Battlegroup redovisas.

Uppgiften för Nordic Battlegroup – att på kort varsel vara beredda att göra en insats för EU – avslutas den 30 juni. De sju deltagande länderna i stridsgruppen är nu redo att ge en statusuppdatering till partnerländer men framförallt överlämna samlade erfarenheter till framtida Europeiska stridsgrupper.

 - Vi har givetvis lärt oss mycket och Nordic Battlegroup har stärkt det Nordisk-Baltiska samarbetet – från soldaterna på marken till ledarna i våra huvudstäder. Förhoppningsvis kan också några av våra erfarenheter hjälpa framtida stridsgrupper, säger överste Thomas Karlsson, chef för Nordic Battlegroups högkvarter Force Headquaters.

Sverige har tre gånger tagit ledartröjan i Nordic Battlegroup - en uppgift som varit både utmanande och utveckland. Nordic Battlegroup har stärkt det nordiska samarbetet genom att vara ett tydligt och konkret exempel på hur man samarbetar, skapar rutiner och möjligheter för att kunna hjälpa varandra den gången det verkligen behövs. Dessutom har den svenskledda Nordic Battlegroup har varit en förebild för EUs stridsgrupper och nu hoppas man att de samlade erfarenheterna ska kunna hjälpa kommande stridsgrupper i deras förberedelse.

 - Det är väldigt tydligt att förberedelseperiod för Nordic Battlegroup var anpassad och effektiv. Några av de erfarenheter som dragits från tidigare stridsgrupper har varit kända för oss tidigare men det är värdefullt att få alla samlade vid ett och samma tillfälle, avslutar James Philips.


Texten är översatt från engelska.