Stort engagemang vid kungliga bröllopet

Ett stort tack från ÖB, överkommendanten och kommendanten för Stockholms slott till all personal från Försvarsmakten som löste sin uppgift med stor precision i samband med prins Carl Philips och Sofia Hellqvists bröllop. Totalt deltog cirka 1 400 officerare, soldater och sjömän från nio förband samt fem musikkårer med mycket positivt gensvar från allmänheten.

Efter vigseln åkte bröllopsparet i kortege med häst och vagn från Kungliga slottet, genom delar av Stockholm och tillbaka till slottet. En dryg timme innan gjordes en inspektionstur av kortegevägen och den filmades från kommendantsbilen. Följ med på turen.