Soldater utvecklas till reservofficerare

med stor vilja att bidra i krigsförbanden

Behovet av reservofficerare i framtidens krigsförband är stort. Nyligen ryckte drygt 40 blivande reservofficerare in på sommarens reservofficerskurser, (ROK 1 och 2) på Militärhögskolan i Halmstad, MHS H. En stor vilja att bidra till Försvarsmaktens, och ytterst krigsförbandens, förmåga är tydlig.

Olof Wahlström och Carl-Magnus Haig är två av sommarens kadetter på Reservofficerskurs 1 (ROK 1). Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kursen inleds med reflektion och diskussion kring valet att bli reservofficer och vilka krav det ställer på individen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Vad är det för kompetens och förmåga som ytterligare behövs för att kunna axla rollen som reservofficer? Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det låter kanske lite högtravande, men jag tror på vårt svenska system och statsskick där medborgarna får välja sin regering, förklarar kadett Carl-Magnus Haig på ROK 1, tidvis tjänstgörande gruppchef på Luftvärnsregementet, Lv 6, och IT-konsult i sitt civila liv. Det är värt att försvara. Kanske kan vi också bidra till att fler människor i andra länder ska få den möjligheten. För mig är det här ett sätt att bidra till att göra världen lite bättre!

Ny målgrupp för sommarens kurs

MHS H har sedan 2012 genomfört reservofficersutbildning på försök för tidigare värnpliktiga grupp-, pluton- och kompanibefäl vars kompetenser behövs i den nya krigsorganisationen. Nytt för i år är att huvuddelen av de drygt 20 kadetter som påbörjar sommarens ROK 1 redan har tjänstgjort tidvis eller kontinuerligt som soldater, sjömän eller gruppbefäl (GSS/T och GSS/K) under minst ett år i Försvarsmakten. Nu är det dags för nästa utvecklingssteg:
– Jag har blivit inspirerad av min nya gruppchef hemma på plutonen på Skaraborgs regemente, P 4, som utbildat sig till reservofficer, förklarar kadett Olof Wahlström, vagnchef på stridsfordon 90 och civilingenjörsstuderande. Nu vill jag också bredda min kompetens och bli en större resurs för Försvarsmakten som tidvis tjänstgörande. Jag ser fram emot att kunna göra mer nytta för andra genom att sprida min kunskap och mina erfarenheter vidare i en ny roll så småningom.

Ny reservofficersutbildning på gång

Ett nytt utbildningskoncept för ny grundutbildning av reservofficerare, både tidvis tjänstgörande officerare och specialistofficerare, tas nu fram av Militärhögskolan i Halmstad. 2017 kommer det nya systemet att vara i full drift, men redan nu provas det nya konceptet till del genom starten av årets ROK 1. För kadetterna väntar i sommar tio veckors generella studier i ledarskap, pedagogik, taktik- och vapenutbildning, folkrätt och fysiskt stridsvärde, liksom praktiska övningar i fält.
– Planeringen och schemat ser bra ut, konstaterar Carl-Magnus Haig. Det gäller att nyttja tiden på bästa sätt! Jag hoppas bland annat på att få mer kunskap om Försvarsmakten och den framtida inriktningen, men också att få fler verktyg att utvecklas personligen och bli ännu bättre på att göra det arbete i Försvarsmakten som man vill att vi tidvis tjänstgörande ska göra.

Nästa sommar väntar ytterligare tio veckors studier i MHS H regi där en nationell fältövning på Gotland under två veckor är ett viktigt inslag innan det är dags för reservofficersexamen.

Det bästa av två världar

För Olof Wahlström har intresset för Försvarsmakten mognat fram. Till slut kändes det självklart att söka grundläggande militär utbildning, och efter det ta anställning som soldat en tid. När ”guldläget” uppstod att kunna gå över från en kontinuerlig till tidvis tjänstgöring och ändå behålla en vagnchefsbefattning på samma kompani var det naturligt att påbörja civilingenjörsstudierna. Efter två års studier är det lika naturligt att påbörja vidareutvecklingen inom Försvarsmakten mot en reservofficersbefattning:
– För mig är Försvarsmakten en viktig samhällsfunktion. Alla är ju inte av samma uppfattning, vilket jag tycker är helt okej. Det gör mig än mer motiverad att bidra med det jag kan.