Övningen Baltops har inletts

Under den gångna helgen var det full ruljangs i Polska Gdyna. Personal som skulle delta i den nu nyligen inledda övningen Baltops hade samlats för genomgång.

Under förberedelserna inför Baltops besökte reportern Jonas Gummesson från Svenska dagbladet förbandet. han passade på att känna på soldaternas utrustning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Efter genomgången som pågick under två dagar, har nu enheter börjat röra sig mot den svenska kusten. Det har tidigare meddelats att  det kommer delta cirka 4 500 man, men den mer korrekta siffran är cirka 5 600 deltagare. Man kan på olika ställen läsa om övningen och det framgår ibland olika siffror, men det är lite beroende på hur man räknar, hur som helst så är det många dletagare.

De närmaste dagarna kommer det att genomföras momentvisa övningar ute till havs, kustnära och på Ravlunda skjutfält i Skåne. Syftet med momentövningarna är att de 17 ingående nationer ska bli samövade inför större moment som genomförs senare under övningens gång som till exempel  den planerade  amfibieoperation som genomförs lördag den 13 juni på Ravlunda. Övingar kommer att pågå längs den svenska kusten fram till lördag den 13 juni, för att sedan fortsätta ner mot Polen där övningen också kommer att avslutas.

Sverige deltar med cirka 300 man med enheter ur olika förband, det kommer bland annat att övas amfibieoperationer, luftstrid, ubåtsjaktmoment och en hel del annat. Det övergripande syftet med Baltops är att träna enheters uppträdande i multinationella styrkesammansättningar.