Olika nationer med samma mål

Efter flera dagars momentövningar på Ravlunda skjutfält var dags att knyta ihop säcken och få ingående enheter från olika nationer att gå mot samma mål. 

Cirka 500 soldater från fem olika nationer landsteg på Ravlunda. Landstigningen tog några timmar Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Vattnet var kallt men soldaterna märkte nog inte av det under stridens hetta Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Helikopter modell LYNX MK8, tillhörande Royal Navy, var en av flera helikoptrar som deltog Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Vise amiral James Foggo, bland annat chef för 6.e flottan och marinchefen konteramiral Jan Thörnqvist, träffade media under amfibieoperationen. Foggo passade på att lyckönska de nygifta prins Carl Philip och Sofia Hellqvist Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Vågen av båtar och fordon tog aldrig slut, det krävdes viss koordination att få alla enheter att komma in i rätt tid och på rätt plats Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Två B52 genomförde en fingerad minfällning kustnära i samband med amfibieoperationen. De fortsatta sedan ner mot Bornholm där de fysiskt fällde övningsminor (attrapper utan innehåll) Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amerikanska amfibiefordon vadade och körde upp stranden Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
29 ton tung med en besättning om tre man och med plats för 21 soldater, simmade amfibiefordonet smidigt in mot land Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amfibiesoldater tog terräng efter att de hade landstigit Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Landing Craft Air Cushion, 185 ton tung svävare med plats för 180 soldater deltog vid landstigningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amfibiesoldater ur 2:a amfibiebataljonen transporterades tillbaka till det Polska fartyget med amfibiefordon, några timmar senare när hela amfibieoperationen var avslutad Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Veckan för de ingående nationerna var intensiv då det var många moment som skulle samövas på relativt kort tid. Dagarna bestod av landstigningsövningar, stridsmoment och skarpa stridskjutningar vilket krävde en hel del samverkan och koordination mellan de olika ingående nationerna. Inte minst lades det mycket tid på att gå igenom säkerheten kring de olika momenten.

Stridsskjutningarna som genomfördes, leddes av svenska officerare där amfibieskyttekompaniet inledde varje stridsmoment för att de andra nationerna skulle få en målbild av hur varje moment skulle genomföras. Sedan var det de andra enheternas tur att genomföra samma moment, under ledning av det egna befälet men med stöd av övningsledare ur det svenska förbandet.

– Våra soldater är mycket duktiga och professionella, genom att vi ger dem bra utbildning och låter dem ta ansvara utvecklas de hela tiden. Det märks också på våra utländska kollegor att de både är imponerade och har stor respekt för våra soldaters och våra officerares kunskaper, sa en av de svenska övningsledarna

Amfibieoperationen

I stort sett alla moment som övats på under veckan, utom skarpskjutning, skulle nu genomföras vid ett och samma tillfälle. Det var dags för den stora amfibieoperationen, det vill säga landstigning från havet in mot Ravlunda skjutfält för att där säkra området.

Förband från Sverige, Finland, Polen, USA och Storbritannien, skulle nu sida vid sida genomföra en multinationell amfibieoperation. Trupperna som skulle landstiga fick stöd från luften i form av helikoptrar och senare en fingerad minfällning av två stycken B52:or.

Från ingenstans fylldes Ravlundas kust med fartyg, landstigningsbåtar av olika slag, helikoptrar och svävare. Vågen av landstigande soldater tycktes aldrig ta slut. Några timmar efter att landstigningen hade börjat, befann sig nu cirka 500 soldater på land. I bakgrunden låg fartyg och båtar hela tiden beredda att understödja soldaterna i land. Att koordinera en landstigning av den här storleken kräver att man har kontroll på varje båt och flygrörelse så att alla enheter kommer in på rätt plats i rätt tid, det fungerade utmärkt.

På utkanten av Ravlunda skjutfält hade flera hundra civilia samlats för att beskåda amfibieoperationen, en mäktig syn.

Samtidigt långt ute till havs, genomfördes övningar mellan olika fartyg, där bland annat den svenska korvetten Malmö deltog i.

Flera timmar senare efter att amfibieoperationen hade avslutats, var det dags för nästa fas i övningen BALTOPS. Soldater ilastade fartyg och båtar för att sätta kurs och fart mot Polen och Ustka, där skulle övningen fortsätta ytterligare i några dagar och även här skulle en amfibieoperation genomföras.