Ny vinkel för tekniska kadetter

FMTS kadetter på specialistofficers- och officersprogrammen avslutade terminen med att bli befordrade och fick en ny vinkel på uniformen, vid en ceremoni på skolan.

Kadett Sakina Aoufi tar emot ny axelklaffar. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Uppställt för befordringsceremoni. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
– Officerare som förstår vikten av att fungerande materiel och en fungerande teknisk tjänst ökar krigsförbandens operativa och taktiska förmåga, sa FMTS chef, Stig-Olof Krohné i sitt tal till kadetterna. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– För att kunna bygga effektiva och tillgänglig krigsförband behövs officerare som kan sätta in teknik och teknisk tjänst i ett operativt och taktiskt sammanhang, sa FMTS chef, överste Stig-Olof Krohné, i sitt tal till kadetterna vid ceremonin.

Sebastian Karlsson går OP och har nu klarat av två av tre år.
– Det har gått väldigt fort! Det händer mycket hela tiden.

Vikten av fungerande materiel och teknisk tjänst kommer han att få känna på efter sommaruppehållet då Arméövningen startar.
– Jag ser redan fram emot Arméövningen i höst, säger Sebastian. Vi i klassen kommer alla att få gå i befattning där mot våra hemmaförband. Officersprogrammet är en teoritung utbildning, men då kommer vi få chansen att omsätta teorin. Det ska bli väldigt givande!

Sakina Aoufi går SOU med inriktning Luft. Hon har siktet inställt på att bli flygtekniker vid F 7:s specialflyg i Malmen. Men det började mer svävande.
– Jag ville bara göra något annorlunda och sökte in till GMU (Grundläggande militär utbildning). Sedan dess har jag utvecklats mycket som människa och fått massor av nya vänner.

Vårterminen på SOU Luft är hon också väldigt nöjd med.
– Det är en utbildning som kräver mycket av en, men den ger ändå mycket mer tillbaka. Bra mix av teori och praktik, vi har en fantastisk sammanhållning i klassen och väldigt kompetenta lärare. Jag kan inte ge utbildningen annat än betyget tio av tio, säger hon.