Inga vanliga bogserare

Det börjar äntligen närma sig nu. I slutet av året kommer två nya bogserbåtar, döpta till Hector och Hercules, till förbandet Marinbasen. En till Muskö/Berga örlogshamn och en till Karlskrona örlogshamn. Ekipagekompaniet kommer att använda båtarna som innebär ett lyft för den marina bastjänsten och insatsverksamheten.

"Med de här båtarna kommer vi att kunna stödja de marina förbanden mer påtagligt på ett helt annat sätt än tidigare och det tycker vi känns bra", säger Mats Loftén på Ekipagekompaniet, en av dem som varit med från start i framtagningen av de nya båtarna. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Peter Tikkanen, Peter Cullermark, Morgan Hällje och Per-Erik Jönsson tillhör Ekipagekompaniet, andra sjötransportpluton och verkar i Berga och Muskö. Foto: Försvarsmakten

Bogserbåtarna är beställda genom ett samarbete mellan Nederländerna och Sverige och de är byggda av ett rumänskt varv som tidigare levererat cirka 180 båtar av samma typ till andra beställare. De två som ska användas av Sverige har ytterligare anpassats för just den miljö de ska verka i. Exempelvis har de utrustats med en speciell förstäv för gång i is vilket kommer att underlätta arbetet med isbrytning.

Personalen delaktiga i processen

Personal ur kompaniet har varit involverade i projektet från start. 2005 påbörjade man diskussionerna som ledde fram till beslutet att bygga nytt. Därmed  känner man sig väldigt delaktiga i anpassningen av båtarna och ser fram emot att få börja använda dem.  Säkerhetsmässigt kommer det att innebära en betydligt bättre arbetsmiljö. Bogserbåten Heros, exempelvis, som används i Karlskrona levererades 1955 och hinner fylla 60 år innan den byts ut. I Hårsfjärden ersätter den bogserbåten Hera, byggd 1971.

− För vår del i Stockholmsområdet innebär det bland annat att vi äntligen får utomskärskapacitet igen, säger chefen för andra sjötransportpluton Peter Cullemark.

Ett bättre stöd till marinen och insatsverksamheten

De nya båtarna kommer att kunna lösa många fler olika uppgifter än de nuvarande bogserbåtarna. Ekipagemästare Mats Loftén är en av dem som varit med från början i arbetet:

− Ja, vi kommer till exempel att kunna använda dem som plattform för samband utanför ordinarie baser, leverans av bunker till andra fartyg och bärgning av torpeder för att nämna några av uppgifterna. Helt klart ett tillskott i konceptet marin bastjänst, säger Mats Loftén.

Båtarna kommer även att bidra till räddningstjänsten inom Försvarsmakten med en mycket god brandbekämpnings- och bärgningskapacitet. I likhet med övriga resurser i Försvarsmakten så kan de även komma att utnyttjas vid stöd till samhället.