Fänrikar förstärker försvarets förmågor

Då var det dags att för 220:e gången genomföra examensceremoni vid Militärhögskolan Karlberg. Under solens strålar ställde de förväntansfulla kadetterna upp traditionsenligt för att utnämnas till fänrikar i Försvarsmakten.
– Äntligen är jag vid slutmålet för officersutbildningen, jag ser verkligen fram mot att börja tjänstgöra vid Ledningsregementet, säger fänrik Sebastian Tham stolt.

För 220:e gången examinerades det ut officerare på Karlberg. Foto: Louise Eriksson/Försvarsmakten
För 220:e gången examinerades det ut officerare på Karlberg. Foto: Louise Eriksson/Försvarsmakten

– Ni påbörjar er yrkesverksamma karriär i Försvarsmakten i en dynamisk och föränderlig tid. Glöm inte att föregångsmannaskap är en grundbult i Försvarsmaktens ledarskap. Ert uppträdande och agerande påverkar starkt förtroendet för Försvarsmakten och Sverige, betonade överbefälhavaren Sverker Göranson under sitt tal till kadetterna.

Kadetterna har utbildats under tre års tid och kan nu examineras från Försvarshögskolan och anstäl-las som fänrikar i Försvarsmakten. Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten, där Försvarshögskolan genomför den akademiska utbildningen och Försvarsmakten står som plattform och ansvarig för bland annat säkerhet i samband med genomförandet av praktiska övningar samt vidmakthållande av soldatkunskaper.

Den akademiska utbildningen omfattar bland annat krigsvetenskap, militärteknik och ledarskap. De tre åren har inneburit fyra terminers studier vid Karlberg samt två terminers studier vid fack- och funktionsskolor runt om i riket. Nu väntar först en välförtjänt ledighet innan de nyutnämnda fänrikarna kommer ut i den verklighet som Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg förberett dem på. Den första chefs- eller instruktörsbefattningen väntar nu på dem vid någon av försvarsmaktens förband eller flottiljer.

– Er roll som officer är att klargöra mål och syfte med uppgiften för era underställda och sedan säkerställa att dessa uppnås. Detta gäller såväl i en operation som i den dagliga utbildningen och verksamheten. Er befälsrätt är inte enbart en rättighet, det är en skyldighet att utöva befäl! Som officer är din viktigaste tillgång, såväl i insats som under utbildning, ditt ledarskap. Jag hälsar er välkomna in i officersyrket och till en spännande framtid med utmaningar för både era kunskaper och ert ledarskap, avslutar överbefälhavaren Sverker Göranson.