Efter HD:s utslag kompletteras skyddsvakternas föreskrifter

Med anledning av Högsta domstolens utslag rörande beslag av minneskort finns det anledning att från Högkvarteret komplettera de föreskrifter som gäller för skyddsvakter. En skyddsvakt vid Försvarsmakten ska inte ta ett minneskort i beslag om det är uppenbart att fotograferingen skett i publiceringssyfte i grundlagsskyddade medier. 

Foto: Dag Enander/Försvarsmakten

Däremot ska beslag fortsättningsvis göras, även om de personer som är föremål för ingripandet uppger att avbildningen skett för publicering i grundlagsskyddade medier om:

  • fotografering skett i strid med gällande tillträdesförbud eller,
  • fotograferingen kan antas medföra ansvar för spioneri eller vissa andra brott mot rikets säkerhet.

Vid tveksamhet får beslag ske.

För detaljer och anvisade lagrum – se beslutet i sin helhet (pdf).