Chefen Insats Operativa Fältövning

Under vecka 24 genomfördes Chefen Insats Operativa Fältövning 2015 i Stockholmsområdet. Fältövningen omfattade nationell försvarsplanering för att bland annat belysa hybridkrigföring. Övningen är den del av den fältövningsserie som årligen genomförs och som inleds med ÖB Chefsfältövning och avslutas med funktionsfältövningar på de taktiska staberna.

Chefen insats, generallöjtnant Göran Mårtensson var nöjd med övningen. 
Chefen insats, generallöjtnant Göran Mårtensson var nöjd med övningen.  Foto: Pertti Puurtinen/Försvarsmakten

Chefen Insats Operativa Fältövning 2015 är en viktig del av försvarsplaneringen och tog utgångspunkt i ett antal analysområden. Ett av dem är hybridkrigföring som var huvudtemat för årets fältövning. Upplägget var att ge deltagarna en gemensam kunskapsgrund som sedan användes för att ta fram en motståndarplan. Utifrån motståndarplanen diskuterades vilka åtgärder som måste vidtas samt hur detta påverkar Försvarsmakten. Slutsatser från fältövningen kommer att inarbetas i försvarsplaneringen.

I år deltog större delen av samtliga staber från Högkvarteret, krigsförbandschefer, skolor och centra. Det var dessutom ett ökat civilt deltagande, bland annat från MSB, FMV, FOI, FHS, Polisen, Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och Stockholms Stad.

– Med hänsyn till det förändrade omvärldsläget, måste vi kunna verka här och nu med befintliga förband. Det är viktigt att chefer på olika nivåer tillsammans med representanter för andra myndigheter möts och lyfter blicken från vardagen för att ur ett helhetsperspektiv diskutera olika operativa och taktiska viktiga frågor i olika beredskaper och scenarier, säger Försvarsmaktens insatschef, Göran Mårtensson.