”Bra att USA har valt att delta”

Direkt efter avslutat besök i Norge på Bodö fortsatte försvarsministern och flygvapenchefen till F 21 för att fortsatt följa ACE 15 och träffa personalen.
− ACE är en viktig, stor, komplex och väldigt nyttig övning. Det är bra att USA har valt att delta, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Biträdande övningsledare för ACE 15, överste Carl-Johan Edström, tog emot försvarsministern vid den stora uppställningsplatsen för flygplan på F 21. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygvapenchef Micael Bydén lämnar Luleå och övningen ACE 15 mycket nöjd. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Enligt försvarsministern visar det nordiska samarbetet mellan Sverige, Finland och Norge att det går att genomföra ett samarbete som bidrar till militär förmåga.

− Det visar att CBT-konceptet som är ursprunget till övningen har haft en väldigt positiv och fin utvecklingspotential.

Hans intryck efter att ha besökt både Bodö och F 21 i Luleå är att det är bra säkerhetspolitiskt om Försvarsmakten återkommande och under en lång tid genomför övningar tillsammans med andra.

− Jag tror det är viktigt att Sverige övar och utvecklar den här typen av verksamhet tillsammans med andra länder. Vi lever nu i en säkerhetpolitisk miljö där den här typen av övningar bidrar till att öka stabiliteten och säkerheten i vår del av Europa, säger han.

Att försvarsministern besöker övningen är ett sätt att visa det politiska intresset och markera att det är viktigt för regeringens del. Dels för att del ta del av erfarenheterna och kunskaperna som övningen ger och dels för att det är viktigt för det framtida arbetet med att få till stånd ytterligare övningar.

− Sen vill jag också att den personal som var varit inblandad i det omfattande arbetet med mycket förberedelser och stort engagemang ska känna att det finns ett politiskt stöd.

Som de bästa

Han konstaterar att svenska flygvapnet är minst lika bra som de andra − som de bästa.

− Det är det jag får bekräftat, inte bara genom att se det själv, utan alla runt omkring talar om det för mig. De är nöjda med övningen, som håller hög internationell klass, säger flygvapenchef Micael Bydén.

Det är en nöjd flygvapenchef som lämnar Luleå.

− Jag blir både stolt, glad och väldigt nöjd!

Fakta ACE 2015

Arctic Challenge Exercise 2015 är en internationell flygövning som genomförs i norra Sverige, Norge och Finland under tiden 25-29 maj och 1-5 juni. Övningen genomförs för andra gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna.

Deltagare
I övningen deltar cirka 3 600 personer och 115 flygplan från nio olika länder. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna.

Mediakontakt
Louise Levin
Informationschef F 21
info-f21@mil.se
Tel. 0920-23 41 32, 
070-656 26 07