Beredskapen stärkte styrkan

beredskapen går mot sitt slut

Sedan den första januari i år har runt 500 soldater och officerare från 71:a bataljonen på P 7 stått i beredskap i EU:s beredskapsstyrka. Tillsammans med de nästan 2 000 andra deltagarna, från sju olika länder, går de in på de sista dagarna av beredskapen.

Core Battalion ställer upp inför slutövningen Joint Action 14. Foto: Jimmy Croona/ Combat Camera
Soldater ur Core Battalion vid ett strid-i-bebyggelse-moment under Joint Action 14 Foto: Försvarsmakten

71:a bataljonens och Nordic Battlegroups fana vajar ikapp i vinden. Det är slutet på den svenskledda europeiska beredskapen när Force Commander (chefen för Nordic Battlegroup) Torbjörn Larsson ställer sig vid talarbåset under avslutningsceremonin på P 7.

– Jag kommer strax dela ut mitt Nordic Battlegroup coin, ett sätt för mig att säga tack till er. På coinet ser ni symbolen för Nordic Battlegroup. Ett lejon med ett svärd i sin ena tass och en olivkvist i sin andra tass, som en symbol för hjälp. Jag tycker det är ett viktigt budskap – att syftet med Nordic Battregroup inte är att strida, utan att hjälpa någon som är i nöd. Givetvis finns svärdet där i den andra tassen, som en symbol för vår militära förmåga, men Nordic Battlegroup är designad för att hjälpa.

När ceremonin är avslutad, ser chefen för NBG tillbaka på den skånska enhetens utveckling.

"Vi kommer lösa uppgiften"

 – Vid förberedelserna för beredskapen fanns det frågetecken. 71:a hade precis bytt fordonssystem och det var svårt att i förväg veta exakt hur utfallet skulle bli, men det har gått jättebra. Bataljonen har också haft ett stort ansvar som den största enheten i Nordic Battlegroup, bland annat med att stödja andra enheter. Efter vår slutövning strax innan vi klev på beredskapen kände jag, ”Vi klarar av det här, vi kommer kunna lösa uppgiften”.

Bredvid honom står överstelöjtnant Jonas Nilsson, chef för 71:a bataljon och NBG:s kärna av markstridstrupper; Core Battalion. När han summerar beredskapen som lider mot sitt slut är han nöjd med utfallet.

 – NBG-uppdraget har gett oss möjlighet att bygga upp bataljonen, både med kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal. Det är väsentligt, för det bidrar ytterst till förmågan att försvara nationen, men skapar också handlingsfrihet att ställa oss till FN:s förfogande för en insats i Mali, säger Jonas Nilsson.

Långt samarbete

Redan innan beredskapen inleddes hade de flesta delarna av Core Battalion påbörjat ett samarbete, bland annat genom samövningar. Ett samarbete som bataljonschefen tror har gynnat samtliga deltagare.

 – Jag vill gärna rikta ett stort tack till K 3, Ing 2 och Lv 6 för det goda samarbete vi har etablerat med 311:e luftburna skvadronen, 214:e ingenjörskompaniet och LAP-unit. Jag upplever att de känt sig välkomna och de har bidragit till att utveckla både vår förmåga och förbandskultur. Det är min förhoppning att detta samarbete inte upphör med beredskapen utan fortsätter och fördjupas, säger Jonas Nilsson.

Force Commander Torbjörn Larsson gör sig redo att åka till nästa avslutningsceremoni. Det blir några stycken när det handlar om sju bidragande länder och så stora enheter som Nordic Battlegroup. Samtidigt tar 71:a bataljon med sig lärdomarna från beredskapen och ser framåt mot nya uppdrag.