Svenskt och norskt flygplan nära kollision

Under en övning den 5 maj med norska och svenska flygförband inträffade ett allvarligt tillbud. Tillbudet inträffade efter avslutad luftstridsövning, i samband med hemflygning mot F 21.

En svensk Jas 39 kom att passera mycket nära en norsk F-16, i moln.

Efter rutinmässig anmälan om händelsen har Statens haverikommission den 6 maj beslutat att utreda händelsen.