Starkt samarbete

För några veckor sedan genomförde soldater från första befattningsutbildningsplutonen utbildning i ”Strid i bebyggelse”.
- Det har gått bra. Trots kort om tid har vi nått ett bra resultat. Soldaterna är nöjda med veckan och det är jag också, säger förste sergeant Daniel Lundgren, instruktör Marieberg kompani, 2:a logistikbataljonen.

Inbrytningszonen är tagen och anfallsgrupperna ska ta sig in i byggnaden och påbörja sitt anfall. Foto: Daniel Lundgren/Försvarsmakten
Soldat ska ta sig över ett stängsel.
Soldat från första befattningsutbildningsplutonen. Foto: Daniel Lundgren/Försvarsmakten

Plutonen består av 20 stycken soldater som har inriktningen markstrid och utbildas till att bli skyttesoldater. Plutonen tog ”Hagen” med fyra grupper och två vagnar som understöd.

Även elfte eskortpluton genomförde utbildning i ”Strid i bebyggelse”. Under torsdagen genomfördes ett plutonsanfall där även befattningssoldaterna ingick i plutonen, vilket resulterade i att de två plutonerna löste uppgiften gemensamt.

- Det här är ett bra exempel på samarbete mellan våra två logistikbataljoner, säger ställföreträdande bataljonchef 1:a logistikbataljonen, major Tina Kilström.