”Realistiska övningar för tidvis tjänstgörande soldater”

Nyligen var det återigen dags för 203:e amfibieskyttekompaniets tidvis tjänstgörande soldater, GSS/T att bege sig till förbandet, dra på sig uniform och hämta ut sina packningar för en veckas övning i Stockholms skärgård. Denna gång deltog drygt hundratalet soldater på det som kallas krigsförbandskurs, en period med mer formella övningar för att utveckla förbandet från enskild soldat och hela vägen upp till kompaniledning. 

Soldaterna var mycket taggade och motiverade inför övningen  Foto: Andreas Löfqvist/Försvarsmakten
Soldaterna övade med många olika vapensystem som till exempel granatgeväret Foto: Jonathan Dart/Försvarsmakten
Skjutning med granatkastare genomfördes vid flertalet tillfällen Foto: 203.amfibieskyttekompani/Försvarsmakten
Det är viktigt att förstå vilken verkan varje vapensystem har, här skjuts det med granatkastare Foto: 203.amfibieskyttekompani/Försvarsmakten
Plutonchefen Jonas Carlsson tycker att det är viktigt att ge soldaterna bra övning när de är inne för tjänstgöring  Foto: Andreas Löfqvist/Försvarsmakten
Det genomfördes en hel del navigationsövningar för att öva alla delar i kompaniet Foto: Andreas Löfqvist/Försvarsmakten
Det var realistiska övningar för soldaterna  Foto: Jonathan Dart/Försvarsmakten

Denna gång var det skarpskjutningar som stod på agendan. Under ett antal veckor har Sjöstridsskolans Amfibiestridssektion (AmfStriS) genomfört utbildning med elever som ska bli övningsledare för skarpskjutning med pluton och kompani. Som examination på dessa utbildingar genomfördes under veckan, skjutningar med 203:e amfibieskyttekompaniet som övningstrupp. Efter en dags pårustning, materielinventering, inskjutning av vapen och packning ilastade kompaniet stridsbåtar och svävare för att förläggas på Utö där skjutningarna skulle genomföras.

Stegrande övningar

Första dagens skjutningar handlade till stor del om att komma tillbaka till rutiner, öva metoder och skapa förutsättningar för att kunna genomföra skjutningarna på ett så säkert men ändå realistiskt sätt som möjligt. Av detta skäl började kompaniet med skjutningar på gruppnivå för att under tisdagen falla in i AmfStriS övningar och öva i plutons ram. Dessa skjutningar innefattade även understöd från båt, skjutning med granatkastare och minsprängningar. 

− Det är ju självklart så att när soldaterna är inne vill vi öva så mycket som möjligt, säger Jonas Carlsson som är plutonchef på en av kompaniets skytteplutoner.

− Möjligheten att öva alla funktioner, exempelvis understöd, sjukvård och logistik, på kompaniet är enormt viktig och givande, både för befäl och för soldater. David Tingåker, operatör på understödsplutonen håller med:

– Den här övningen har vi fått understödja skytteplutonernas anfall med granatkastarna. Det har varit intressant att få öva i det större sammanhanget och se att det vi levererar gör verkan framme i terrängen och gör livet lättare för truppen som anfaller. Samma budskap hörs även från skytteplutonerna.

– Det skapar ett bra förtroende när man ligger på stormavstånd och hör hur granaterna slår ner i anfallsmålet, vet att soldaterna runt omkring är välutbildade och taggade och dessutom att det finns en organisation runtomkring. Stabsplutonen förser oss med mat, ammunition, vatten och tar hand om oss om vi blir skadade och det är nyttigt att se att de finns där och att de också är duktiga i sina befattningar, säger Kristian Norgren, till vardags studerande men just nu gruppchef på en skyttegrupp

Motiverade soldater

Veckan avslutades med ett kompanianfall, och när fienden på Utö var slagen påbörjades återställning och vård. Stridsbåtarna, som under veckan dels bedrivit stridsövningar men även kört transporter och övat navigering, ilastades och förbandet tog sig tillbaka till Berga.

Soldaterna fick på söndagen, efter ett välförtjänst besök på mässen, dra på sig sina civila kläder och efter några avskedsord från kompanichefen bege sig tillbaka till sina civila liv och väntan på nästa övning.

– Det är alltid kul att ha kompaniet inne för tjänstgöring, säger kompanichefen Marcus Appelgren. Det är ett bra driv i grabbarna och tjejerna, de brinner verkligen för att komma in och ge järnet när det är tid för övning och gör alltid sitt yttersta för att prestera när de är här, och de är jäääkligt duktiga!