Bas+helikopter=sant

Som ett led i förberedelserna inför årets armé- och flygvapenövningar genomfördes under vecka 19 en så kallad särskild övning befäl, SÖB, på F 17 i Ronneby. Genom gemensam utbildning, praktiskt tillämpbara exempel och grupparbeten har 1:a flygbasbataljonen och 1:a helikopterbataljonen tagit ytterligare viktiga steg mot lyckade övningar och effektivt samarbete i skarpa situationer.

Pannan i djupa veck och bra diskussioner Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

Under tre dagar har 1:a flygbasbataljonen och 1:a helikopterbataljonen gemensamt bedrivit utbildning på FARP (Forward Arming and Refuelling Point, en slags framflyttad tankningsstation), ledning av luftstridskrafter och samordning av verksamhet på tillfällig helikopterbas. Fokus under övningen har varit på just ledning i syfte att klarlägga hur den så kallade främre ledningen på basen bäst organiseras, grupperas och verkar i detalj.

Sedan i höstas har flygbasbataljonen, med stöd av helikopterbataljonen och andra, arbetat fram utkast till stående order som under övningen diskuterats och använts för detaljplaneringen inför övningarna. En av ledstjärnor för flygbasbataljonen är att på bästa sätt stödja en helikopterenhet som får i uppgift att till exempel understödja armétaktisk chef i samband med en markoperation.

Övningen har varit ett tillfälle att stämma av det gemensamma arbetsläget inför ytterligare aktiviteter i form av brigadstridsövningen vecka 22, ledningsträning vecka 23, planeringskonferens vecka 24 med mera. Men arbetet har ytterligare dimensioner, till exempel att bädda för flygvapnets fortsatta utveckling mot att kunna leverera effekt med sina helikoptersystem i olika operativa sammanhang.

Vid övningen deltog ett tjugofemtal personer på nivåer från bataljon ner till tropp och representerade funktionerna ledning, logistik inklusive flygunderhåll, R3, försörjning och flygbassäkerhet.