Vad finns i lasten?

Operation Atalantas primära uppgift är att eskortera fartyg med förnödenheter till Somalia. För en kort tid sedan nådde insatsen en stor milstolpe: fartyg och skyddstyrkor från EU Naval Force (Eunavfor) eskorterade det 300:e fartyget från World Food Programme (WFP). Men vad menas egentligen med förnödenheter? Vad är det egentligen som finns i lasten och på vilket sätt hjälper det de nödställda i Somalia? 

M/S Douro är en cypriotisk torrlastare som har tidschartrats av World Food Programme. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Durra är mångsidig som både livsmedel och djurfoder. Vit durra är lämplig för de flesta nödlivsmedel. World Food Programme får donationer från flera enskilda stater, bland annat USA. Foto: M/S Douro
Den polske fartygschefen för M/S Douro har haft flera olika skyddstyrkor ombord på fartyget. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

När piratangreppen utanför Somalias kust började hota förnödenhetstransporter i  början av 2000-talet var måttet rågat. FN:s säkerhetsråd beslutade 2008 att anta en resolution som gav mellanstatliga organisationer och enskilda stater möjlighet att skydda fartyg från WFP och African Union’s Mission in Somalia (AMISOM) men även möjlighet att ingripa mot piratangrepp i Adenviken och Indiska oceanen. Sedan dess har fartyg och skyddsstyrkor från Operation Atalanta skyddat nästan en miljon ton förnödenheter (950 000 ton) till Somalia.

Det är lätt att bara säga ”förnödenheter” men vad är det egentligen som funnits i lasten på de 300 WFP-fartyg och över 100 AMISOM-fartyg som Eunavfor har eskorterat?

De senaste åren har de vanligaste förnödenheterna bestått av vete, säd, olja och durra. I västvärlden använder vi mest durra till foder men det går utmärkt att använda till matlagning för att göra couscous, gröt, soppor och bröd. Eunavfor har även eskorterat transporter med energirik pasta som är baserat på jordnötter. Sedan ME 04 tillträdde i mitten av februari har styrkan eskorterat mer än 60 000 ton förnödenheter.

Fartygen delas in i kategorier beroende på vilka skyddsåtgärder de har vidtagit. Om Eunavfor anser att ett fartygs skyddsvärde är för lågt kommer skyddet att öka och ibland utgörs skyddet av eskorter från Eunavfor eller någon av aktörerna i området. Nu för tiden är skyddsnivån hög på de flesta fartygen och i många fall upprätthåller Eunavfor säkerheten bara genom att övervaka fartygen. Om ett fartyg har ett särskilt skyddsintresse finns ett alternativ till: en autonom skyddstryka (Autonomous Vessel Protection Detachement , AVPD). Ett AVPD  kan baseras under längre tid på ett fartyg.

Det cypriotiska fraktfartyget M/S Douro har tidschartrats för WFP. Det innebär att fartyget utför uppdrag åt WFP under en utpekad period och går mer eller mindre skytteltrafik till Somalia med förnödenheter.Fartygets besättning är i huvudsak polsk och filipinsk. Douro är ett särskilt viktigt fartyg och därför har fartyget en kroatisk AVPD ombord. AVPD:t tillhör Eunavfor och lyder under Eunavfor. De har varit ombord så pass länge att de numera betraktas som en del av besättningen.
‒ Jag känner mig säker med skyddsstyrkan ombord. Jag tänker inte ens på att  vi är i Somalia längre, säger den polska fartygschefen.