”Ubåtsjakt och piratjakt, samtidigt”

Den som har vistats i Stockholms skärgård de senaste dagarna har säkert noterat ett och annat militärt fartyg och några stridsbåtar som rört sig i området. Under drygt två veckor har det pågått en ubåtsjaktövning med deltagande enheter ur marinens olika förband.

Hemtagningsarbetet av sjöminorna är ibland ett slitsamt arbete, för dagen var vädret gynnsamt. Foto: Bevakningsbåtkompaniet/Försvarsmakten
Sensorpluton hade lagt ut en sjöminering som togs hem i samband med att övningen avslutades. I mineringen finns ett antal sensorer som personalen arbetar med för att få information. Foto: Bevakningsbåtkompaniet/Försvarsmakten
I minsystemet ingår en massa kablar, dessa skulle "rullas" hem och det gör man enklast från en gruppbåt. Foto: Bevakningsbåtkompaniet/Försvarsmakten
"För oss har det varit en mycket givande och bra övning", Christoffer Blohm, plutonchef. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Avhjälpande underhåll gjordes under övningen, här fixas det med båtdelar. Foto: Bevakningsbåtkompaniet/Försvarsmakten
Med vår flexibilitet, kan vi öva ubåtsjakt här hemma samtidigt som vi deltar i insats i Adenviken, Stefan Hoffsten teknikchef på kompaniet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det fälldes sjunkbomber under övningen, ett viktigt moment att öva för alla delar i förbandet. Foto: Bevakningsbåtkompaniet/Försvarsmakten
Stridsbåten gjorde full fart framåt när sjunkbomber fälldes. Foto: Bevakningsbåtkompaniet/Försvarsmakten
Sjunkbomber kan användas mot en eventuell inkräktare under ytan. Foto: Bevakningsbåtkompaniet/Försvarsmakten

Fokus har varit på att öva förmågan att bedriva ubåtsjakt, det vill säga spana, lokalisera och anfalla mot ubåt. Ur Amfibieregementet har bevakningsbåtplutonen och sensorplutonen deltagit.

– Under övningen har plutonen ingått i en sammansatt grupp som har bestått av korvetter, minröjningsfartyg och våra egna bevakningsbåtar. Övningen har omfattat allt i ifrån navigationsövning, sjunkbombsfällning till ren ubåtsjakt. Det har varit en mycket givande övning både för enskilda operatörer men också för hela besättningar, sa Philip Allgurén, chef bevakningsbåt pluton.

Logistik skapar uthållighet

Samtidigt som ubåtsjaktövningen pågick, befann sig personal ur bevakningsbåtkompaniet i Adenviken. Detta i sin tur medförde att till exempel logistikfunktionen inte övades i samma omfattning som man annars hade gjort.

– För att få uthållighet i en ubåtsjakt, kräver det inte enbart duktiga operatörer, det kräver också en väl fungerande logistik. Enheterna behöver allt ifrån diesel, förbrukningsmateriel till mat för att skapa uthållighet. Även då vi under den här övningen har haft en reducerad logistikfunktion så har det fungerat bra då vi har fått stöd på annat sätt och av andra enheter. Målsättningen har varit att personalen skull få ett lagat mål mat om dagen, vilket vi har löst. Vi har också kunnat genomföra reparationer ute i fält och bunkrat fartyg ute till havs och en hel del annat. Att vi är så flexibla gör det också möjligt att både bedriva ubåtsjaktövning här hemma samtidigt som vi deltar i piratjakt tillsammans med personal ur andra amfibiebataljonen i Adenviken, sa Stefan Hoffsten, teknikchef på kompaniet.

Skarpa min-och sjunkbomber

Sensorplutonen bedrev med sina sensorer både fast och rörlig spaning och utgjorde en viktig komponent i ubåtsjakten.

– Sensorplutonen har också ingått i tillfälligt sammansatta förband och har under övningen genomfört skarpa min-och sjunkbombsfällningar i huvudsak från våra stridsbåtar. Plutonens förmågeutveckling under övningen är spikrak uppåt och det är mycket uppskattat att kunna delta i denna typ av kvalificerade och komplexa övningar tillsammans med övriga marinen, sa Christoffer Blohm, chef sensorpluton.

Övningen är nu avslutad och både bevakningsbåtplutonen och sensorplutonen har återvänt till hemmabasen i Göteborg.