Spänd situation utanför Timbuktu

Läget i Timbuktu och i övriga delar av nordvästra Mali är fortsatt spänt efter tisdagsmorgonens skottväxling mellan svenska soldater ur Mali 01 och en rebellgrupp.

Bilden visar några ur den rebellstyrka som enheter ur Mali 01 mötte utanför Timbuktu under tisdagen. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten

Under tisdagen framkom uppgifter om att det var en rebellgrupp som besköt de svenska soldaterna. Uppgifterna pekade också på att rebellgruppen i själva verket var ute efter att angripa den maliska armén och att den svenska styrkan besköts av misstag. Orsaken till angreppet var att rebellgruppen förlorat kontrollen över den för dem viktiga staden Menaka i nordöstra Mali till en annan, regeringsvänlig rebellgrupp och att man därför beslutat sig för att angripa den maliska armén i norra Mali.

− Det är inte ovanligt att vi ser den här typen av tvära kast och plötsliga positionsförändringar bland parterna  i norra Mali under den pågående fredsprocessen, säger major Niklas Brandt, tjänsteförrättande chef för Mali 01.

Under tisdagen kom också uppgifter om att rebellgruppen samlade styrkor runt Timbuktu med avsikten att försöka driva ut den maliska armén ur staden. Under senare delen av eftermiddagen stoppas en rebellstyrka med pick up-bilar av en enhet ur Mali 01 strax norr om Timbuktu. Rebellstyrkan meddelar att de har order att gå in i Timbuktu.

− Resultatet blev en potentiellt farlig situation där två styrkor med helt motsatta avsikter stod mot varandra, säger Niklas Brandt.

Efterhand förstärks den svenska styrkan med fler enheter ur Mali 01 och beredskapen höjs under kvällen för samtliga förband och camper i Minusmas sektor väst.

Under tisdagskvällen steg spänningen när den rebellgrupp som stoppats av de svenska enheternas närvaro, återigen tillkännagav att dennes avsikt var att driva ut den maliska armén ur Timbuktu. Förhandlingar mellan rebellgruppen och företrädare för Minusmas sektorstab i Timbuktu ledde dock till att situationen stabiliseras.

Under kvällen växer rebellstyrkan.

De svenska enheterna kvarstannar i sina stridsställningar under natten, fortfarande med uppgiften att vara beredda att skydda civilbefolkningen i Timbuktu genom att hindra rebellgruppen från att gå in i staden.

Efter en lugn natt steg återigen spänningen på onsdagsmorgonen.

Nya förhandlingar leder dock till att rebellstyrkan går med på att dra sig tillbaka något. Vid tio-tiden på förmiddagen har rebellstyrkan i sin helhet lämnat platsen.

− De svenska soldaterna på plats har hanterat den här situationen tillsammans med Minusmas sektorhögkvarter i Timbuktu och resultatet blev det bästa möjliga såtillvida att det inte blev strider mellan parterna i Timbuktu. Soldaterna ur Mali 01 har robust och tydligt visat att de inte viker från den yttersta uppgiften, att skydda civilbefolkningen och har samtidigt haft den kyla och det lugn som krävts för att inte situationen skulle eskalera okontrollerat, säger Niklas Brandt.

Vad händer nu?

− Läget är fortfarande spänt i norra Mali och vi fortsätter att följa händelseutvecklingen här i regionen. Vi vet att Minusmas beslutsfattare förlitar sig på att vi fortsätter att inhämta och förse dem med de underrättelser de behöver för att hantera den här och liknande situationer framöver, säger Niklas Brandt.