Påfrestande slutövning för blivande officerare

Den 26 januari ryckte de in för att påbörja den tre månader långa grundläggande militära utbildningen, GMU. Efter mer än två och en halv månad i grönkläder genomför rekryterna nu slutövningen ”Aldrig ge upp” där de får tillämpa sina nyvunna kunskaper under påfrestande förhållanden. 
–Det har överlag gått väldigt bra och även om de nu börjar bli lite slitna är alla med än så länge, säger plutonchefen, löjtnant Joakim Lyckemo.

Glada miner strax innan genomförande av eldöverfall. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Edvin Enetjärn, i täten för skidmarschen med skadade Matilda Gustafsson i pulkan. Att det är just han som får uppgiften att dra pulkan är ingen slump. –Jag är ju från Hemavan så jag är nog den som är mest van vid att stå på skidor.  Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Fotskadade Matilda Gustafsson får hjälp av sin grupp efter genomfört eldöverfall. Trots akutbesök och en konstaterad allvarlig stukning har hon inga planer på att avbryta. "Det gör väldigt ont när jag försöker stödja på foten. Men jag ger aldrig upp" Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Väntan på att få påbörja marschen till fots. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
GMU FOK på väg Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Förste sergeant Erik Skog utvärderar eldöverfallet med gruppcheferna. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
En av rekryterna skottskadades i axeln under eldöverfallet. Kamraterna ger första hjälpen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Eldberedd rekryt. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
På väg för att upprätta observationsplats. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

De 35 rekryterna påbörjade i januari GMU FOK – en tre månader lång GMU direkt följd av en lika lång förberedande officerskurs, FOK. Därefter är tanken att de ska fortsätta sin försvarsmaktskarriär på officersprogrammet eller på specialistofficersutbildningen.

Skilda förväntningar

Inför slutövningen har det pratats en hel del bland rekryterna. Några har kompisar som berättat om ”Aldrig ge upp” medan andra har sett klipp på Youtube. Osäkerheten har varit stor. Det enda som rekryterna faktiskt känt till är de två tre första dagarnas aktiviteter. Allt därefter har varit okänt.
–Vi har märkt att det varit lite blandade känslor inför övningen. Vissa har varit förväntansfulla medan andra mer sett slutövningen som ett skräckmoment, säger Joakim Lyckemo.

Mjukstart

Veckan började i lite lugnare tempo. Efter upptransport på fredagen ägnades lördagen och söndagen åt skarpskjutningsövningar och sjukvårdstjänst. På måndagen var det dags för det så kallade ensamdygnet, ett moment där rekryterna skulle klara sig helt på egen hand i 24 timmar. Sömnen intogs i bivack på en bädd av granris.

Under tisdagen fick plutonen i uppgift att bevaka ett ammunitionsförråd vid Lombens skjutfält. En fiktiv övning som övergick till ”skarp” då enheter från F 21, på plats i Lomben dök upp för att hämta ut ammunition. Efter en tuff natt med långa postpass blev det på förmiddagen förflyttning till fots, eldöverfall och under eftermiddagen påbörjades upprättandet av en o-plats (observationsplats) där de tillbringade kvällen och natten.

Nöjd plutonchef

Idag har tre fjärdedelar av övningen gått och plutonchefen Joakim Lyckemo är nöjd med insatsen så här långt.
–De fick bra med mat de två första dagarna därefter har det varit betydligt mindre. Nu får de lära sig hur de reagerar när tillgången på mat och sömn avtar. En annan viktig erfarenhet är att allt blir betydligt enklare och bekvämare om man agerar på rätt sätt och inte slarvar med blöta strumpor, bivackbyggen och liknande.

Edvin Enetjärn från Hemavan är en av rekryterna på plats på Orrträsk skjutfält. Även om han trott att det skulle vara lite tuffare fysiskt tycker han att övningen motsvarat förväntningarna.
–Början av veckan var ganska normal när det gäller sömn och mat men nu har det varit några dagar med mindre av den varan. Hittills har det varit riktigt roligt. Det fysiskt jobbigaste har varit de första två dagarnas skjutmoment och det mentalt jobbigaste under övningen hittills var att skriva postlistan för nattens bevakningsuppdrag. För varje namn man skrev ner tog man bort en stor del av någons nattsömn.

Skarp skada

Under helgens övningsmomentfick man en skarp skada när Matilda Gustafsson ramlade under en skidmarsch och skadade fotleden.Efter ett kort besök på akuten var hon dock tillbaka med gruppen, skadad men vid gott mod. Och även om hon nu blir lite av en belastning för gruppen tvekade hon aldrig på att återgå till övningen.
–Det var en kraftig stukning och det gör väldigt ont när jag försöker stödja på foten. Men jag ger aldrig upp.

Så ska det låta.

Onsdag 29 april avslutas GMU:n, den första delen. Måndag veckan därpå står rekryterna åter på kaserngården för att påbörja nästa steg, den tre månader långa förberedande officerskursen, FOK:en.