Övade samarbete i Göteborgs hamn

”Larmstyrkan till port 2 - okända människor på plats”.
Det kortfattade larmet kommer från den gemensamma ledningscentralen i Galären där polis, tull, G4S (ansvarar för säkerheten i Göteborgs hamn), och Försvarsmakten finns representerad. En styrka ur 41:a hemvärnsbataljonen ger sig snabbt av i det kalla regnet mot port 2.

Tre hemvärnssoldater runt två personer som ligger med armarna på ryggen.
De beväpnade personerna avväpnas och tas om hand. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Polis och soldat med en omhändertagen person. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Porträtt på man i polisuniform.
Jörgen Karlsson, ingripandeenheten Polisen. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Porträtt på man i militär uniform.
Jerry Obeng, gruppchef, 41:a hemvärnsbataljonen. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Civila sitter på kajen. Runt om poliser och militärer.
Många figuranter fanns med i övningen och fick agera bland annat flyktingar. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Vid port 2 möts patrullen av G4S som hittat ett tjugotal personer som ville ha asyl i Sverige och som de behövde hjälp med omhändertagandet av. Bland de asylsökande fanns ett par beväpnade män. I samarbete mellan polisen, G4S och Försvarsmakten på plats kunde personerna avväpnas, visiteras och tas omhand på ett korrekt sätt.

− Denna övning tycker jag är bättre än förväntat. Bra med en flexibel B-styrka (de som spelade de asylsökande, reds anm) för då kan vi öva på det vi ska. Polisen var också bra när jag visiterade personer vaktade de, säger Jerry Obeng som är gruppchef, tillhörande 41:a hemvärnsbataljonen.

Det är inte helt lätt att arbeta ihop. Varje organisation och myndighet har sina rutiner och kulturer och dessa ska samverka när det händer något under press, stress och tidsbrist.

− Samverkan fungerar väldigt bra nu. Det var en del missar i kommunikationen i början, men nu fungerar det. Sällan att vi arbetar ihop på detta sätt så det är bra att vi övar ihop, säger Jörgen Karlsson vid ingripandeenheten hos Polisen.

Efter att momentet var avslutat utvärderades det direkt under ledning av momentövningsledaren i den gemensamma ledningscentralen. Då var alla inblandade med inklusive B-styrkan, med och fick berätta om sina upplevelser av ingripandet, vad var bra och vad deltagarna ska ta med sig att förbättra.