Kontroll av incidentberedskapen

Normalt har den svenska incidentberedskapen automatkanon som beväpning. Historiskt har det bara varit vid enstaka extrema händelser som man flugit med annan bestyckning. Under onsdagen genomfördes dock en beredskapskontroll, vilket innebar att man tillfälligt hängde på robotar på Gripenplanen.

Gripen-plan på Ärna flygplats i Uppsala. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

– Syftet är att göra en kontroll och öva laddningsförfarandet med skarpa vapen här i Sverige så att vi ser att logistikkedjan fungerar. Det är viktigt att upprätthålla kompetens och öva realistiskt, säger Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Göran Mårtensson.

Övningen gick alltså ut på att öva laddningsförfarandet, flyga till Ärna utanför Uppsala, där man landade och snabbtankade utan att stänga av motorerna, för att sedan återvända till hemmabasen.
– I det här fallet var det vårt incidentflyg som övade. Om de hade behövt ge sig ut på ett skarpt uppdrag medan övningen pågick, skulle de alltså haft full beväpning. Nu inträffade inte det, däremot blev det ett bra övningstillfälle, säger Göran Mårtensson.