Insatschefen: Jag vill öva mer

”NÄSTA GÅNG VILL JAG OCKSÅ ÖVA INSATSLEDNINGEN OCH KRIGSFÖRBANDEN"

- Det är viktigt att öva och jag tar varje chans jag får, säger generallöjtnant Göran Mårtensson, under övningen Combined Joint Staff Exercise, CJSE 15. Tillsammans med fler än 1000 militära och civila deltagare från 25 nationer, drillas just nu, Försvarsmaktens insatschef i stabsmetodik och krishanering.

Stabsassistent Amanda Skoglund visar en kollega ledningssystemet. Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten
Överste Tomas Karlsson och generallöjtnant Göran Mårtensson diskuterar observationer under CJSE 15. Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten
Schweiziske stabsmedlemmen Ronald Freudenlieb frågar stabsassistent Amanda Skoglund om var man hittar kartor i ledningssystemet.  Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten

Ledningsträningsövningen CJSE pågår för fullt i Enköping, Uppsala och Karlskrona och deltagarna brottas med utmaningar i det fiktiva scenariot. Övningen förbereder deltagarna för att kunna ingå i en multinationell operativ eller taktisk stab, där civila och militära resurser samordnas på bästa sätt, för att uppnå ett gemensamt mål.

Multinationella staber som levererar

Många medlemmar på de övade staberna är elever från de nordiska och baltiska förvarshögskolorna. Under CJSE får de skolning för framtiden då flera av cheferna är ordinarie chefer för operativa och taktiska staber. Som stöd för eleverna finns även stabsinstruktörer som följer upp olika funktioner eller specialområden.

- De stora utmaningarna är att komma in i rollerna, förstå systemet, och knyta ihop kittet mellan olika roller och avdelningar. Men stabsmedlemmarna är oerhört duktiga och ambitiösa, säger överste Tomas Karlsson, som till vardags är chef för Force Headquaters (F)HQ i Nordic Battlegroup 15 och under CJSE stabsinstruktör på en av staberna.

- Det är imponerande att efter bara två dagars förberedelse få en multinationell stab att producera. Det visar på en förmåga att hantera mycket komplexa situationer med mycket bra stringens säger Göran Mårtensson.

Skarpa chefer siktar mot skarpa staber

Fokus för övningen är att träna stabsarbetsmetoder och processer för chefer och stabsmedlemmar – något som insatschefen vill se mer av.

- Vi behöver mer av den här typen av övningar. Nu övar jag med mina skarpa underställda men vi borde öva deras skarpa staber också. Vi måste öva hela den operativa delen i Högkvarteret, inklusive de taktiska staberna och mot krigsförbanden, säger Göran Mårtensson.

Övning under beredskapen

- Hur hittar jag kartorna i ledningssystemet? undrar den schweiziske stabsmedlemmen Ronald Freudenlieb.

Frågan ställs till Amanda Skoglund som tillhör NBG 15, och (F)HQ. Hon och övriga NBG 15 står i beredskap för att kunna göra en EU-insats, och under beredskapen passar hon på att öva för att upprätthålla sina färdigheter.

- Jag känner igen mycket. Jag vet vem som ska ha vilken information och vad som ska göras med den, säger Amanda och syftar på att metoderna i stabsarbetet liknar arbetet på (F)HQ.

- Men mest utvecklande med CJSE är arbetet med alla de internationella deltagarna avslutar Amanda, samtidigt som hon visar herr Freudenlieb hur kartornas klickas fram i ledningssystemet.