Explosivt samarbete

"Tänt är det här"! EOD-resursen har precis oskadliggjort en sjömålsrobot som ligger kvar på krigsskådeplatsen. Dykare hoppar i vattnet för att kontrollera resultat, området kan nu lämnas över som säkert. Utrustningen rasslas ihop och gruppen gör sig redo för att lösa ny uppgift.

Amfibiedykarna breddar sina kunskaper och kommer att fortsätta samarbetet med SWEDEC Foto: EOD-pluton/Försvarsmakten
Noggranna anteckningar förs på föremålen Foto: EOD-pluton/Försvarsmakten
Utöver specifika EOD-uppgifter, övades även annat såsom till exempel sjukvård och strid Foto: EOD-pluton/Försvarsmakten
Utrustningen ses över Foto: EOD-pluton/Försvarsmakten

Som del i ett samarbete mellan Swedec och EOD-plutonen på Amfibieregementet, blev en av plutonens EOD-grupper förstärkta av personal från Swedec i Eksjö för att genomföra en gemensam övning. Instruktörerna från Swedec fick möjligheten att prova på ammunitionsröjning i skärgårds- och stridsmiljö med friktioner som begränsat stöd av utrustning och personal.

Samtidigt fick EOD-soldaterna i utbyte möjligheten att få stöd med ny teknik och vidareutbildning på tekniker och metoder för säker hantering av ammunition. Övningen genomfördes under tre dygn som omfattade röjningsuppdrag som EOD-plutonen kan komma att ställas inför inom sitt verkansområde.

Under övningen genomförde gruppen flertalet ammunitionsröjningsuppgifter i ett spelat läge där gruppen var en förutsättning för bataljonens rörlighet. Uppgifterna blandades med sjukvårdsmoment, spaningsuppgifter, understöd, rekognosering av terräng och förläggningstjänst.

Samarbetet kommer att fortsätta med liknande utbyte och utbildningar. Dels för att utveckla EOD-plutonen men även för att sprida kunskapen om förbandsspecifika problem och behov hos olika EOD-grupper i Försvarsmakten.

 

Är du intresserad av att jobba på EOD-pluton, nu finns det möjlighet, läs mer