Ett syrerikt samarbete

Försvarsmaktens enhet för dykeri- och navalmedicin, FMDNC i Karlskrona, deltar i ett forskningsprojekt med syfte att utveckla ett nytt instrument som mäter syrehalten i blod. Förhoppningen är att instrumentet väsentligt ska underlätta främst inom vården men också komma till stor nytta för dykeriverksamheten på FMDNC. Karolinska Institutet och Linköpings Universitet står bakom projektet.

Den lilla dosan som med hjälp av infrarött ljus mäter blodets syrehalt i bröstbenet är på plats. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Forskarteamet som övervakar såväl testresultat som testpersonen för kontinuerliga och noggranna anteckningar över mätvärdena. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

David Hellqvist är dykinstruktör på FMDNC och en av omkring tjugo testpersoner. Han andas in luft via ett dykmunstycke kopplat till syrgastuber. Succesivt sänks syrehalten i inandningsluften, vilket också märks i hans blod. Allt registreras och mäts noggrant. Förutom syrehalten övervakas också hans blodtryck, puls och andningsfrekvens. Hela förloppet tar cirka 30 minuter.

- Det var ok, men efter ett tag blev det tyngre att andas och mot slutet kändes det som att delar av kroppen domnade bort lite, säger David efter provtagningarna.

Förbättring på flera plan

Den vanligaste och enklaste metoden för att mäta syrehalten i blodet idag, är att genomlysa en persons fingertopp med infrarött ljus och via en sladd skicka värdet till en skärm för avläsning. Men det är inte alltid ett perfekt system. Ett finger sitter långt ifrån hjärta och lungor vilket gör att det kan ta onödigt lång tid att få ett besked om blodet börjar bli syrefattigt. Det kan också vara svårt att få ett tillförlitligt värde om personen är kall om fingrarna och för lite blod finns att belysa.
Det som nu testas är samma teknik, men istället för att mäta i fingret, skickas ljuset in i bröstbenet som sitter betydligt närmre hjärta och lungor. Det kommer förhoppningsvis ge ett snabbare och mer tillförlitligt resultat. Dessutom är tekniken trådlös vilket gör att mätningen inte begränsas av längden på instrumentets kabel, och att värden från flera mätinstrument kan skickas och övervakas samtidigt, på en och samma skärm.

- Just att tekniken går via Bluetooth gör att vi kommer kunna ha stor nytta av instrumentet i vår verksamhet, säger Johan Douglas, läkare på FMDNC. Vi kan till exempel få testvärden från en person inne i en tryckkammare. Vi skulle också kunna övervaka en dykare i full dykutrustning som är under ytan och arbetar, något som inte fungerar med nuvarande teknik, säger Johan.

Utökat samarbete

Testerna som nu genomförs på FMDNC hos Sjöstridsskolan i Karlskrona kontrollerar att värdet från det nya instrumentet stämmer överens med motsvarande kontrollvärden från dels fingermätningen och dels ett absolut syrevärde som tas med hjälp av ett blodprov.

- Förutom att kontrollera att testvärdena är pålitliga behöver vi också hitta rätt översättningstabeller för värdena, och det är vad vi håller på med nu, säger Erik Näslund som är doktorand vid Karolinska Institutet och leder arbetet med testerna.

Både Erik Näslund och Johan Douglas menar att det är stora fördelar att kunna utföra tester som dessa hos FMDNC. Dels finns i princip all den testutrustning som är nödvändig och dels får personalen som jobbar med dykeri ta del av de utvecklingsmöjligheter som finns i och med den nya tekniken.