”Ett samarbete som underlättar ungdomars insteg på arbetsmarknaden”

Försvarsmaktsråd Skaraborg och Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland

För Arbetsförmedlingen är målet att få fler unga ut i arbetslivet och för Försvarsmakten är målet att underlätta för deltidssoldater att hitta sin andra sysselsättning. Under våren har parterna arbetat tillsammans för att hitta metoder för samarbete som gynnar ungdomars insteg på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen besökte rekryterna på GMU och informerade om det stöd de kan tillhandahålla Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Överstarna Dag Lidén, chef för Livregementets husarer (K 3) och Fredrik Ståhlberg, chef för Skaraborgs regemente (P 4) skriver under avsiktsförklaringen för pilotprogrammet tillsammans med Michael Leufkens, Marknadsområdeschef Arbetsförmedlingen. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Sedan värnplikten blev vilande har Försvarsmakten byggt sina förband med anställda soldater. En stor del av dessa soldater är anställda på deltid, det vill säga att de tjänstgör endast tidvis i Försvarsmakten.
- När deras militära yrkesutbildning är klar och de är anställda som deltidssoldater skapar Arbetsförmedlingen och partnerföretagen förutsättningar för att kombinera deltidstjänstgöring med en anställning inom ett civilt företag berättar
Daniel Davidsson, stf chef HR-avdelningen på Skaraborgs regemente.

Yrkesintroduktionsanställning
Yrkesintroduktionsanställning är en av flera vägar som kan leda till en anställning hos något av de rekryterande företag som Försvarsmakten samarbetar med i Skaraborg. Yrkesintroduktionsanställning är en anställningsform som regeringen beslutat att satsa på för att underlätta övergången från utbildning till arbete för unga. Den innebär att arbetsgivare som anställer unga får ekonomiskt stöd i form av en lönesubvention och handledarstöd. För arbetsgivare i Skaraborg kan detta vara ett bra komplement till sedvanlig rekrytering. Individerna är bland annat testade vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och har genomfört psykologtest, hälsokontroll och fysiska tester och givetvis Försvarsmaktens grundutbildning, GMU.

– Vi har skapat en samverkansmetod som både Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen och våra partnerföretag vinner på. Det handlar om att skapa förutsättningar för ”vinna-vinna situationer” säger Anders Poutiainen, HR-chef på Skaraborgs regemente.  


Försvarskonferens i Skövde
På försvarskonferensen som genomförs 20-21 april i Skövde kommer erfarenheterna från samarbetet att lyftas upp och diskuteras. Försvarsmaktsråd Skaraborgs partnerföretag kommer finnas på plats liksom Anders Poutiainen och Daniel Davidsson.

– Vi ser detta som en bra plattform för våra diskussioner om hur vi kan dela på personal. Personalen arbetar till vardags hos något av våra partnerföretag och ett antal veckor om året hos oss för övning, träning eller insats, avslutar Anders Poutiainen.