Ett gott ledarskap och en förkärlek för möten

I EU Naval Force (EU Navfor) finns ett sjögående styrkehögkvarter (Force Headquarters, FHQ). Härifrån leder styrkechefen alla sjögående och luftburna enheter i insatsen. Olika medlemsstater i EU turas om att ansvara för styrkehögkvarteret och det sker oftast i tre- till sexmånadersintervaller. Just nu är det Sverige som har ansvaret för styrkehögkvareteret som består av 40 personer från 14 olika nationaliteter.

Både Jens Nykvist och Jonas Haggren har ett förflutet i det svenska ubåtssystemet. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Klockan är 18:29. Inuti ledningscentralen på det nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Johan de Witt är det fullt med folk. Några sitter och samtalar med varandra och skrattar till medan några arbetar febrilt med att få kvällens genomgång för styrkechefen, konteramiral Jonas Haggren, färdig i tid.
‒ Stå upp!, ropar någon med kraftig stämma och alla i rummet tystnar och ställer sig upp.
Det är styrkechefens adjutant som  gör hela staben uppmärksam på att konteramiralen är på väg. Jonas Haggren och den nederländska fartygschefen, kommendör René Luyckx, kommer  in i rummet.
‒ God kväll, staben. Varsågod och sitt ned, säger Jonas.
Stabsmedlemmarna sätter sig ned och allas blickar riktas framåt. Kvällens första föredragare går fram till podiet och börjar tala.

Kommendör Jens Nykvist är stabschef för det multinationella styrkehögkvarteret. Normalt är han förbandschef för Första ubåtsflottiljen men de kommande fem månaderna ska ha inledningsvis vara stabschef för det svenskledda styrkehögkvarteret för att i maj bli stabschef för det spanskledda. Jens har internationell erfarenhet sedan tidigare men att leda en brokig  skara som denna är något nytt.
‒ Det är så klart intressant att tjänstgöra med en stab där erfarenheterna är så pass olika. Det är kul att se att hur pass bra det fungerar, trots våra olikheter. Jag kommer in i ett fungerande styrkehögkvarter med bara en månad kvar av arbetet. Det gör att jag lär mig oerhört mycket och får möjlighet att föra vidare de kunskaperna in i nästa styrkehögkvarter , säger Jens.

I huvudsak är det medlemsstater i EU som deltar i styrkehögkvartet men denna gång deltar även Serbien. Av de 40 stabsmedlemmarna är 15 svenskar och det gör att mötesfrekvensen, metodlojaliteten och de interna skämten kan kännas ovanliga för stabsmedlemmar med annat ursprung. 

Under de tre månaderna har det svenskledda styrkehögkvarteret haft inte mindre än åtta fartyg, två spaningsflygplan och närmare 1 000 personer att leda. Även om tre månader kan verka som en kort tid har styrkehögkvarteret planerat och lett både spaningsoperationer, utbildning till kustnära stater och stödjande operationer till EU Navfors systerinsats EUCAP Nestor. Under det svenska styrkehögkvarterets tid i insatsen har dessutom över 100 000 ton förnödenheter blivit säkert levererat till Somalia. I maj lämnar Sverige över stafettpinnen till Spanien som kommer att agera styrkehögkvarter i fem månader.
‒ Det kommer att bli en intressant upplevelse. Jag kommer att tjänstgöra i fyra månader på ESPS Galicia innan jag blir avlöst av en spansk stabschef som i sin tur senare kommer att tjänstgöra i ett italienskt styrkehögkvarter. Det blir ett bra tillfälle att lära sig spanska, säger Jens Nykvist.

Kvällens sista talare går fram till podiet. Det är styrkechefen Jonas Haggren själv som tar ordet.
‒ Tack för denna genomgång – bra jobbat. Jag ber er att behålla fokus på vår uppgift även om det bara är kort tid kvar. Med det önskar jag er en trevlig kväll, säger Jonas.

‒ Stå upp!, ropar amiralens adjutant en gång till. Stykechefen lämnar rummet och kvällens genomgång är slut.