Vad är BATLS?

Att hantera trauma är krävande uppgift oavsett om det är i en ambulans eller på ett sjukhus. Att göra det med ett kroppsskydd som väger 10-12 kilo i 40 graders hetta i en främmande och kanske fientlig miljö gör inte saken lättare.

För att skapa realistiska övningar anställs ibland amputerade personer som figuranter. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

För att förbereda sjuksköterskor och läkare på hur deras civila traumakunskaper skall användas fältmässigt, utbildas de sedan 1998 enligt det brittiska BATLS-konceptet. Det står för Battlefield Advanced Trauma Life Support, och ursprung­ligen bygger på kursen Advanced Trauma Life Support (ATLS) fast den är inriktad mot en militär miljö.

BATLS-kurserna som ges vid Försvarsmedicincentrum bygger på en stabil medicinsk grund och utvecklas kontinuerligt. De genomförs normalt två till fyra gånger per år.

BATLS bygger på ett systematiskt omhändertagande av skadade med fokus på vad som är möjligt att göra vid det specifika tillfället, säger kurschefen Jonas Hellnevi. Han trycker också på den skillnad i skadepanorama som existerar mellan en civil och en militär miljö. Det kan bland annat vara vilka medicinska resurser som finns tillgängliga, det taktiska läget, omgivande miljö och transporttider.

Praktik och teori

För den enskilde läkaren eller sjuksköterskan ger kursen ofta rejäla aha-upplevelser. Särskilt de många praktiska momenten, som alla sker i full stridsutrustning, skapar värdefulla insikter hos kursdeltagarna. De lär sig att utnyttja sina kunskaper maximalt i miljöer som skiljer sig mycket från det de är vana vid. Att tänka utanför de vanliga ramarna och att våga jobba utanför den vanliga bekvämlighetszonen gör att man blir bättre på att ta hand om svenska soldater och sjömän oavsett var de befinner sig.

Läs mer om BATLS i nyhetsbrevet under rubriken dokument.