Utbildning för säkerhet i Somalia

Just nu arbetar tio svenskar från sex olika förband med att utbilda och handleda den somaliska statsapparaten inom ramen för säkerhet. Svenskarna ingår som en del i European Training Mission in Somalia, EUTM S, där 13 EU-stater samt Serbien ingår.

Kapten Werkmästar, 14:e militärpoliskompaniet. Förvaltare Kristensson, 14:e militärpoliskompaniet. Löjtnant Stenmark, 13:e säkerhetsbataljonen. Sergeant Simon Jonsson, 15:e militärpoliskompaniet. Foto: Simon Jonsson/Försvarsmakten
På väg ut mot JTC eksorterade av Italienska eskortplutonen. Foto: Simon Jonsson/Försvarsmakten
Inne på campen finns det tillgång till ett enklare gym, och en löpsträcka på fem kilometer finns utanför campen. Havet som finnes i direkt anslutning till campen kan användas för bad, men inte djupare än till knäna då det finns en hög aktivitet av hajar i vattnet. Foto: Simon Jonsson/Försvarsmakten

EUTM S personal bor på Mogadishu International Airports område och utbildningen äger rum på Jazeera Training Camp, JTC, som ligger cirka 1.5 kilometer sydväst om flygplatsen. På JTC bor även soldaterna under tiden de utbildas. Livgardet deltar med personal som utbildar framtida kompanichefer, underofficerare och personal till underrättelsefunktioner inom den somaliska försvarsmakten.

– Samtliga tränare trivs bra i Somalia och med uppgiften. Även om utbildningen inte sker på så avancerad nivå så utvecklas andra förmagor, exempelvis flexibilitet och pedagogik, säger Anders Kristensson, tränare för EUTM S.

– Att vara flexibel och tålmodig är egenskaper som leder till framgång här i Somalia, säger kollegan Simon Jonsson.

Säkerhetsläge och utmaningar

Somalia har sedan inbördeskriget varit en instabil nation med kaos, klansystem, krig och med fraktioner som numer strävar mot en demokratisk stat. En på sikt stor utmaning för Somalia är att få klanerna att samarbeta mot en modern statsbildning. En annan utmaning är att utbilda soldater och officerare som varken kan läsa eller skriva och som i framtiden skall kunna planera, genomföra och utvärdera insatser, på egen hand eller i samarbete med andra. Hotet utgörs av Al-Shabaab och är främst riktat mot lokala myngidhetsföreträdare. För personalen som tjänstgör vid EUTM S framträder hotet främst när personalen uppträder tillsammans med myndighetspersoner, såsom befattnigshavare i parlamentet eller säkerhetsstyrkor. Att säkerhetsläget är en begränsning är kännbart då träningen endast kan bedrivas fram till lunch och ibland inte alls.

För att lösa uppgiften med utbildningen eskorteras tränarna av en italiensk eskortpluton som även ansvarar för säkerheten under tiden då utbildningen genomförs. Italien är dessutom värdland för den nuvarande styrkan där Sverige sitter med som ställföreträdande chef.

Mot en ljusare framtid

Uppgiften kommer i framtiden att skifta fokus något och fokusera på en mer rådgivande och stöttande roll i träningen, snarare än utbildande.   Arbetet äger rum i en internationell miljö med flera olika aktörer såsom grannländer, AU, FN, EU och en rad olika icke-statliga organisationer och civila kontraktörer.

– Sammantaget är det en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö som ställer höga krav på den egna samarbetsförmågan, men det viktiga är att Somalia tycks ta små steg in i en säkrare framtid, förhoppningsvis helt utan Al-Shabaab, säger Magnus Werkmästar, tränare för EUTM S.