Utbildning för att kunna ta större ansvar

Ett tjugotal hemvärnssoldater har under en dryg vecka gått Gruppchefskurs 1 i Skredsvik. De ska på sikt kunna axla rollen som ställföreträdande gruppchef inom Hemvärnet.
– Alla eleverna är godkända och har genomfört utbildningen på ett bra sätt, säger David Andersson som är en av dem som utbildat soldaterna.

Skjutning och vapenvård var några av momenten som ingick i den 10 dagar långa utbildningen. Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Ett tjugotal elever kom till Skredsvik för att påbörja Gruppchefskurs 1. Den har genomförts med syfte att soldaterna på sikt ska kunna bli ställföreträdande gruppchefer i hemvärnet.

De flesta av eleverna som genomförde utbildningen tillhör 40:e hemvärnsbataljonen som hör hemma i Bohuslän och Dalsland. Även två soldater från Göteborg och en soldat från Blekinge var med.

Utbildningen började i klassrumsmiljö med genomgång av bland annat soldatregler, sjukvård, samband och gruppens stridsformeringar för att därefter fortsätta ute i terrängen. Det har varit övning av resning av högantenn, hundtjänst, patrulltjänst, posttjänst, tagande av objekt med mera.
– Förutom utbildningspassen har vi haft skarpskjutning med efterföljande vapenvård. Vi har också varit ute och övat i att ta objekt, skydda det och försvara oss mot en anfallande styrka, säger David Andersson som tillhör Bohusdalgruppen som är den enhet på Skaraborgs regemente som stöttar hemvärnet i Bohuslän och Dalsland med utbildning.

Under kursen har eleverna kunna använda den för hemvärnet helt nya Personbil 8 som tillförts förbanden vilket har varit mycket positivt.

Efter tio dagar kunde eleverna lämna utbildningen med godkänt på Gruppchefskurs 1.